#cbd4d2

Hexadecimal Color Code

R:203 G:212 B:210

H:167 S:4 B:83

L*:84.19 a*:-3.41 b*:-0.06

C:24% M:14% Y:17% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #d4cbcb H:360 S:4 B:83 #d4cbcd H:350 S:4 B:83 #d4cbce H:340 S:4 B:83 #d4cbcf H:330 S:4 B:83 #d4cbd1 H:320 S:4 B:83 #d4cbd2 H:310 S:4 B:83 #d4cbd4 H:300 S:4 B:83 #d2cbd4 H:290 S:4 B:83 #d1cbd4 H:280 S:4 B:83 #cfcbd4 H:270 S:4 B:83 #cecbd4 H:260 S:4 B:83 #cdcbd4 H:250 S:4 B:83 #cbcbd4 H:240 S:4 B:83 #cbcdd4 H:230 S:4 B:83 #cbced4 H:220 S:4 B:83 #cbcfd4 H:210 S:4 B:83 #cbd1d4 H:200 S:4 B:83 #cbd2d4 H:190 S:4 B:83 #cbd4d4 H:180 S:4 B:83 #cbd4d2 H:170 S:4 B:83 #cbd4d1 H:160 S:4 B:83 #cbd4cf H:150 S:4 B:83 #cbd4ce H:140 S:4 B:83 #cbd4cd H:130 S:4 B:83 #cbd4cb H:120 S:4 B:83 #cdd4cb H:110 S:4 B:83 #ced4cb H:100 S:4 B:83 #cfd4cb H:90 S:4 B:83 #d1d4cb H:80 S:4 B:83 #d2d4cb H:70 S:4 B:83 #d4d4cb H:60 S:4 B:83 #d4d2cb H:50 S:4 B:83 #d4d1cb H:40 S:4 B:83 #d4cfcb H:30 S:4 B:83 #d4cecb H:20 S:4 B:83 #d4cdcb H:10 S:4 B:83 #d4cbcb H:0 S:4 B:83
明度 #f5fffd H:167 S:4 B:100 #dce6e4 H:167 S:4 B:90 #c4ccca H:167 S:4 B:80 #abb3b1 H:167 S:4 B:70 #939998 H:167 S:4 B:60 #7a807e H:167 S:4 B:50 #626665 H:167 S:4 B:40 #494d4c H:167 S:4 B:30 #313333 H:167 S:4 B:20 #181a19 H:167 S:4 B:10 #000000 H:167 S:4 B:0
彩度 #00d4a6 H:167 S:100 B:83 #15d4aa H:167 S:90 B:83 #2ad4af H:167 S:80 B:83 #3fd4b4 H:167 S:70 B:83 #55d4b8 H:167 S:60 B:83 #6ad4bd H:167 S:50 B:83 #7fd4c1 H:167 S:40 B:83 #94d4c6 H:167 S:30 B:83 #a9d4ca H:167 S:20 B:83 #bed4cf H:167 S:10 B:83 #d4d4d4 H:167 S:0 B:83
補色 #d4cbd1 H:317 S:4 B:83 #d4cbcd H:347 S:4 B:83 #d4cecb H:17 S:4 B:83
類似色 #cdd4cb H:107 S:4 B:83 #cbd4cb H:122 S:4 B:83 #cbd4ce H:137 S:4 B:83 #cbd4d0 H:152 S:4 B:83 #cbd4d2 H:167 S:4 B:83 #cbd3d4 H:182 S:4 B:83 #cbd1d4 H:197 S:4 B:83 #cbcfd4 H:212 S:4 B:83 #cbcdd4 H:227 S:4 B:83

#cbd4d2の配色パターン