#c2a4eb

Hexadecimal Color Code

R:194 G:164 B:235

H:265 S:30 B:92

L*:72.24 a*:24.66 b*:-31.58

C:31% M:40% Y:0% K:0%

明るい灰みの紫系の色

色相 #eba4a4 H:360 S:30 B:92 #eba4b0 H:350 S:30 B:92 #eba4bc H:340 S:30 B:92 #eba4c7 H:330 S:30 B:92 #eba4d3 H:320 S:30 B:92 #eba4df H:310 S:30 B:92 #eba4eb H:300 S:30 B:92 #dfa4eb H:290 S:30 B:92 #d3a4eb H:280 S:30 B:92 #c7a4eb H:270 S:30 B:92 #bca4eb H:260 S:30 B:92 #b0a4eb H:250 S:30 B:92 #a4a4eb H:240 S:30 B:92 #a4b0eb H:230 S:30 B:92 #a4bceb H:220 S:30 B:92 #a4c7eb H:210 S:30 B:92 #a4d3eb H:200 S:30 B:92 #a4dfeb H:190 S:30 B:92 #a4ebeb H:180 S:30 B:92 #a4ebdf H:170 S:30 B:92 #a4ebd3 H:160 S:30 B:92 #a4ebc7 H:150 S:30 B:92 #a4ebbc H:140 S:30 B:92 #a4ebb0 H:130 S:30 B:92 #a4eba4 H:120 S:30 B:92 #b0eba4 H:110 S:30 B:92 #bceba4 H:100 S:30 B:92 #c7eba4 H:90 S:30 B:92 #d3eba4 H:80 S:30 B:92 #dfeba4 H:70 S:30 B:92 #ebeba4 H:60 S:30 B:92 #ebdfa4 H:50 S:30 B:92 #ebd3a4 H:40 S:30 B:92 #ebc7a4 H:30 S:30 B:92 #ebbca4 H:20 S:30 B:92 #ebb0a4 H:10 S:30 B:92 #eba4a4 H:0 S:30 B:92
明度 #d2b3ff H:265 S:30 B:100 #bda1e6 H:265 S:30 B:90 #a88fcc H:265 S:30 B:80 #937db3 H:265 S:30 B:70 #7e6b99 H:265 S:30 B:60 #695980 H:265 S:30 B:50 #544766 H:265 S:30 B:40 #3f364d H:265 S:30 B:30 #2a2433 H:265 S:30 B:20 #15121a H:265 S:30 B:10 #000000 H:265 S:30 B:0
彩度 #6200eb H:265 S:100 B:92 #6f17eb H:265 S:90 B:92 #7d2feb H:265 S:80 B:92 #8b46eb H:265 S:70 B:92 #985eeb H:265 S:60 B:92 #a675eb H:265 S:50 B:92 #b48deb H:265 S:40 B:92 #c2a4eb H:265 S:30 B:92 #cfbceb H:265 S:20 B:92 #ddd3eb H:265 S:10 B:92 #ebebeb H:265 S:0 B:92
補色 #ebe5a4 H:55 S:30 B:92 #cdeba4 H:85 S:30 B:92 #aaeba4 H:115 S:30 B:92
類似色 #a4cdeb H:205 S:30 B:92 #a4bceb H:220 S:30 B:92 #a4aaeb H:235 S:30 B:92 #b0a4eb H:250 S:30 B:92 #c2a4eb H:265 S:30 B:92 #d3a4eb H:280 S:30 B:92 #e5a4eb H:295 S:30 B:92 #eba4df H:310 S:30 B:92 #eba4cd H:325 S:30 B:92

#c2a4ebの配色パターン