#c7a4eb

Hexadecimal Color Code

R:199 G:164 B:235

H:270 S:30 B:92

L*:72.68 a*:26.19 b*:-30.86

C:30% M:40% Y:0% K:0%

明るい灰みの紫系の色

色相 #eba4a4 H:360 S:30 B:92 #eba4b0 H:350 S:30 B:92 #eba4bc H:340 S:30 B:92 #eba4c7 H:330 S:30 B:92 #eba4d3 H:320 S:30 B:92 #eba4df H:310 S:30 B:92 #eba4eb H:300 S:30 B:92 #dfa4eb H:290 S:30 B:92 #d3a4eb H:280 S:30 B:92 #c7a4eb H:270 S:30 B:92 #bca4eb H:260 S:30 B:92 #b0a4eb H:250 S:30 B:92 #a4a4eb H:240 S:30 B:92 #a4b0eb H:230 S:30 B:92 #a4bceb H:220 S:30 B:92 #a4c7eb H:210 S:30 B:92 #a4d3eb H:200 S:30 B:92 #a4dfeb H:190 S:30 B:92 #a4ebeb H:180 S:30 B:92 #a4ebdf H:170 S:30 B:92 #a4ebd3 H:160 S:30 B:92 #a4ebc7 H:150 S:30 B:92 #a4ebbc H:140 S:30 B:92 #a4ebb0 H:130 S:30 B:92 #a4eba4 H:120 S:30 B:92 #b0eba4 H:110 S:30 B:92 #bceba4 H:100 S:30 B:92 #c7eba4 H:90 S:30 B:92 #d3eba4 H:80 S:30 B:92 #dfeba4 H:70 S:30 B:92 #ebeba4 H:60 S:30 B:92 #ebdfa4 H:50 S:30 B:92 #ebd3a4 H:40 S:30 B:92 #ebc7a4 H:30 S:30 B:92 #ebbca4 H:20 S:30 B:92 #ebb0a4 H:10 S:30 B:92 #eba4a4 H:0 S:30 B:92
明度 #d9b3ff H:270 S:30 B:100 #c3a1e6 H:270 S:30 B:90 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #987db3 H:270 S:30 B:70 #826b99 H:270 S:30 B:60 #6c5980 H:270 S:30 B:50 #574766 H:270 S:30 B:40 #41364d H:270 S:30 B:30 #2b2433 H:270 S:30 B:20 #16121a H:270 S:30 B:10 #000000 H:270 S:30 B:0
彩度 #7500eb H:270 S:100 B:92 #8117eb H:270 S:90 B:92 #8d2feb H:270 S:80 B:92 #9846eb H:270 S:70 B:92 #a45eeb H:270 S:60 B:92 #b075eb H:270 S:50 B:92 #bc8deb H:270 S:40 B:92 #c7a4eb H:270 S:30 B:92 #d3bceb H:270 S:20 B:92 #dfd3eb H:270 S:10 B:92 #ebebeb H:270 S:0 B:92
補色 #ebeba4 H:60 S:30 B:92 #c7eba4 H:90 S:30 B:92 #a4eba4 H:120 S:30 B:92
類似色 #a4c7eb H:210 S:30 B:92 #a4b6eb H:225 S:30 B:92 #a4a4eb H:240 S:30 B:92 #b6a4eb H:255 S:30 B:92 #c7a4eb H:270 S:30 B:92 #d9a4eb H:285 S:30 B:92 #eba4eb H:300 S:30 B:92 #eba4d9 H:315 S:30 B:92 #eba4c7 H:330 S:30 B:92

#c7a4ebの配色パターン