#beabc2

Hexadecimal Color Code

R:190 G:171 B:194

H:290 S:12 B:76

L*:72.2 a*:11.03 b*:-9.21

C:30% M:36% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #c2abab H:360 S:12 B:76 #c2abae H:350 S:12 B:76 #c2abb2 H:340 S:12 B:76 #c2abb6 H:330 S:12 B:76 #c2abba H:320 S:12 B:76 #c2abbe H:310 S:12 B:76 #c2abc2 H:300 S:12 B:76 #beabc2 H:290 S:12 B:76 #baabc2 H:280 S:12 B:76 #b6abc2 H:270 S:12 B:76 #b2abc2 H:260 S:12 B:76 #aeabc2 H:250 S:12 B:76 #ababc2 H:240 S:12 B:76 #abaec2 H:230 S:12 B:76 #abb2c2 H:220 S:12 B:76 #abb6c2 H:210 S:12 B:76 #abbac2 H:200 S:12 B:76 #abbec2 H:190 S:12 B:76 #abc2c2 H:180 S:12 B:76 #abc2be H:170 S:12 B:76 #abc2ba H:160 S:12 B:76 #abc2b6 H:150 S:12 B:76 #abc2b2 H:140 S:12 B:76 #abc2ae H:130 S:12 B:76 #abc2ab H:120 S:12 B:76 #aec2ab H:110 S:12 B:76 #b2c2ab H:100 S:12 B:76 #b6c2ab H:90 S:12 B:76 #bac2ab H:80 S:12 B:76 #bec2ab H:70 S:12 B:76 #c2c2ab H:60 S:12 B:76 #c2beab H:50 S:12 B:76 #c2baab H:40 S:12 B:76 #c2b6ab H:30 S:12 B:76 #c2b2ab H:20 S:12 B:76 #c2aeab H:10 S:12 B:76 #c2abab H:0 S:12 B:76
明度 #fae0ff H:290 S:12 B:100 #e1cae6 H:290 S:12 B:90 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #af9db3 H:290 S:12 B:70 #968799 H:290 S:12 B:60 #7d7080 H:290 S:12 B:50 #645a66 H:290 S:12 B:40 #4b434d H:290 S:12 B:30 #322d33 H:290 S:12 B:20 #19161a H:290 S:12 B:10 #000000 H:290 S:12 B:0
彩度 #a200c2 H:290 S:100 B:76 #a513c2 H:290 S:90 B:76 #a827c2 H:290 S:80 B:76 #ab3ac2 H:290 S:70 B:76 #ae4ec2 H:290 S:60 B:76 #b261c2 H:290 S:50 B:76 #b574c2 H:290 S:40 B:76 #b888c2 H:290 S:30 B:76 #bb9bc2 H:290 S:20 B:76 #bfaec2 H:290 S:10 B:76 #c2c2c2 H:290 S:0 B:76
補色 #bac2ab H:80 S:12 B:76 #aec2ab H:110 S:12 B:76 #abc2b2 H:140 S:12 B:76
類似色 #abaec2 H:230 S:12 B:76 #acabc2 H:245 S:12 B:76 #b2abc2 H:260 S:12 B:76 #b8abc2 H:275 S:12 B:76 #beabc2 H:290 S:12 B:76 #c2abc0 H:305 S:12 B:76 #c2abba H:320 S:12 B:76 #c2abb4 H:335 S:12 B:76 #c2abae H:350 S:12 B:76

#beabc2の配色パターン