#bcb1cc

Hexadecimal Color Code

R:188 G:177 B:204

H:264 S:13 B:80

L*:73.86 a*:9.04 b*:-12.23

C:30% M:32% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb1b1 H:360 S:13 B:80 #ccb1b6 H:350 S:13 B:80 #ccb1ba H:340 S:13 B:80 #ccb1bf H:330 S:13 B:80 #ccb1c3 H:320 S:13 B:80 #ccb1c8 H:310 S:13 B:80 #ccb1cc H:300 S:13 B:80 #c8b1cc H:290 S:13 B:80 #c3b1cc H:280 S:13 B:80 #bfb1cc H:270 S:13 B:80 #bab1cc H:260 S:13 B:80 #b6b1cc H:250 S:13 B:80 #b1b1cc H:240 S:13 B:80 #b1b6cc H:230 S:13 B:80 #b1bacc H:220 S:13 B:80 #b1bfcc H:210 S:13 B:80 #b1c3cc H:200 S:13 B:80 #b1c8cc H:190 S:13 B:80 #b1cccc H:180 S:13 B:80 #b1ccc8 H:170 S:13 B:80 #b1ccc3 H:160 S:13 B:80 #b1ccbf H:150 S:13 B:80 #b1ccba H:140 S:13 B:80 #b1ccb6 H:130 S:13 B:80 #b1ccb1 H:120 S:13 B:80 #b6ccb1 H:110 S:13 B:80 #baccb1 H:100 S:13 B:80 #bfccb1 H:90 S:13 B:80 #c3ccb1 H:80 S:13 B:80 #c8ccb1 H:70 S:13 B:80 #ccccb1 H:60 S:13 B:80 #ccc8b1 H:50 S:13 B:80 #ccc3b1 H:40 S:13 B:80 #ccbfb1 H:30 S:13 B:80 #ccbab1 H:20 S:13 B:80 #ccb6b1 H:10 S:13 B:80 #ccb1b1 H:0 S:13 B:80
明度 #ebdeff H:264 S:13 B:100 #d4c8e6 H:264 S:13 B:90 #bcb1cc H:264 S:13 B:80 #a59bb3 H:264 S:13 B:70 #8d8599 H:264 S:13 B:60 #766f80 H:264 S:13 B:50 #5e5966 H:264 S:13 B:40 #47434d H:264 S:13 B:30 #2f2c33 H:264 S:13 B:20 #18161a H:264 S:13 B:10 #000000 H:264 S:13 B:0
彩度 #5200cc H:264 S:100 B:80 #5e14cc H:264 S:90 B:80 #6a29cc H:264 S:80 B:80 #763dcc H:264 S:70 B:80 #8352cc H:264 S:60 B:80 #8f66cc H:264 S:50 B:80 #9b7acc H:264 S:40 B:80 #a78fcc H:264 S:30 B:80 #b4a3cc H:264 S:20 B:80 #c0b8cc H:264 S:10 B:80 #cccccc H:264 S:0 B:80
補色 #ccc9b1 H:54 S:13 B:80 #c1ccb1 H:84 S:13 B:80 #b4ccb1 H:114 S:13 B:80
類似色 #b1c1cc H:204 S:13 B:80 #b1bbcc H:219 S:13 B:80 #b1b4cc H:234 S:13 B:80 #b5b1cc H:249 S:13 B:80 #bcb1cc H:264 S:13 B:80 #c3b1cc H:279 S:13 B:80 #c9b1cc H:294 S:13 B:80 #ccb1c8 H:309 S:13 B:80 #ccb1c1 H:324 S:13 B:80

#bcb1ccの配色パターン