#bc8dcc

Hexadecimal Color Code

R:188 G:141 B:204

H:285 S:31 B:80

L*:65.04 a*:28.96 b*:-25.61

C:33% M:51% Y:0% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc8d8d H:360 S:31 B:80 #cc8d97 H:350 S:31 B:80 #cc8da2 H:340 S:31 B:80 #cc8dac H:330 S:31 B:80 #cc8db7 H:320 S:31 B:80 #cc8dc1 H:310 S:31 B:80 #cc8dcc H:300 S:31 B:80 #c18dcc H:290 S:31 B:80 #b78dcc H:280 S:31 B:80 #ac8dcc H:270 S:31 B:80 #a28dcc H:260 S:31 B:80 #978dcc H:250 S:31 B:80 #8d8dcc H:240 S:31 B:80 #8d97cc H:230 S:31 B:80 #8da2cc H:220 S:31 B:80 #8daccc H:210 S:31 B:80 #8db7cc H:200 S:31 B:80 #8dc1cc H:190 S:31 B:80 #8dcccc H:180 S:31 B:80 #8dccc1 H:170 S:31 B:80 #8dccb7 H:160 S:31 B:80 #8dccac H:150 S:31 B:80 #8dcca2 H:140 S:31 B:80 #8dcc97 H:130 S:31 B:80 #8dcc8d H:120 S:31 B:80 #97cc8d H:110 S:31 B:80 #a2cc8d H:100 S:31 B:80 #accc8d H:90 S:31 B:80 #b7cc8d H:80 S:31 B:80 #c1cc8d H:70 S:31 B:80 #cccc8d H:60 S:31 B:80 #ccc18d H:50 S:31 B:80 #ccb78d H:40 S:31 B:80 #ccac8d H:30 S:31 B:80 #cca28d H:20 S:31 B:80 #cc978d H:10 S:31 B:80 #cc8d8d H:0 S:31 B:80
明度 #ebb0ff H:285 S:31 B:100 #d49ee6 H:285 S:31 B:90 #bc8dcc H:285 S:31 B:80 #a57bb3 H:285 S:31 B:70 #8d6a99 H:285 S:31 B:60 #765880 H:285 S:31 B:50 #5e4666 H:285 S:31 B:40 #47354d H:285 S:31 B:30 #2f2333 H:285 S:31 B:20 #18121a H:285 S:31 B:10 #000000 H:285 S:31 B:0
彩度 #9900cc H:285 S:100 B:80 #9e14cc H:285 S:90 B:80 #a329cc H:285 S:80 B:80 #a83dcc H:285 S:70 B:80 #ad52cc H:285 S:60 B:80 #b366cc H:285 S:50 B:80 #b87acc H:285 S:40 B:80 #bd8fcc H:285 S:30 B:80 #c2a3cc H:285 S:20 B:80 #c7b8cc H:285 S:10 B:80 #cccccc H:285 S:0 B:80
補色 #bccc8d H:75 S:31 B:80 #9dcc8d H:105 S:31 B:80 #8dcc9d H:135 S:31 B:80
類似色 #8d9dcc H:225 S:31 B:80 #8d8dcc H:240 S:31 B:80 #9d8dcc H:255 S:31 B:80 #ac8dcc H:270 S:31 B:80 #bc8dcc H:285 S:31 B:80 #cc8dcc H:300 S:31 B:80 #cc8dbc H:315 S:31 B:80 #cc8dac H:330 S:31 B:80 #cc8d9d H:345 S:31 B:80

#bc8dccの配色パターン