#bad8de

Hexadecimal Color Code

R:186 G:216 B:222

H:190 S:16 B:87

L*:84.39 a*:-8.65 b*:-6.27

C:32% M:9% Y:14% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #debaba H:360 S:16 B:87 #debac0 H:350 S:16 B:87 #debac6 H:340 S:16 B:87 #debacc H:330 S:16 B:87 #debad2 H:320 S:16 B:87 #debad8 H:310 S:16 B:87 #debade H:300 S:16 B:87 #d8bade H:290 S:16 B:87 #d2bade H:280 S:16 B:87 #ccbade H:270 S:16 B:87 #c6bade H:260 S:16 B:87 #c0bade H:250 S:16 B:87 #babade H:240 S:16 B:87 #bac0de H:230 S:16 B:87 #bac6de H:220 S:16 B:87 #baccde H:210 S:16 B:87 #bad2de H:200 S:16 B:87 #bad8de H:190 S:16 B:87 #badede H:180 S:16 B:87 #baded8 H:170 S:16 B:87 #baded2 H:160 S:16 B:87 #badecc H:150 S:16 B:87 #badec6 H:140 S:16 B:87 #badec0 H:130 S:16 B:87 #badeba H:120 S:16 B:87 #c0deba H:110 S:16 B:87 #c6deba H:100 S:16 B:87 #ccdeba H:90 S:16 B:87 #d2deba H:80 S:16 B:87 #d8deba H:70 S:16 B:87 #dedeba H:60 S:16 B:87 #ded8ba H:50 S:16 B:87 #ded2ba H:40 S:16 B:87 #deccba H:30 S:16 B:87 #dec6ba H:20 S:16 B:87 #dec0ba H:10 S:16 B:87 #debaba H:0 S:16 B:87
明度 #d6f8ff H:190 S:16 B:100 #c1dfe6 H:190 S:16 B:90 #abc7cc H:190 S:16 B:80 #96aeb3 H:190 S:16 B:70 #819599 H:190 S:16 B:60 #6b7c80 H:190 S:16 B:50 #566366 H:190 S:16 B:40 #404a4d H:190 S:16 B:30 #2b3233 H:190 S:16 B:20 #15191a H:190 S:16 B:10 #000000 H:190 S:16 B:0
彩度 #00b9de H:190 S:100 B:87 #16bdde H:190 S:90 B:87 #2cc0de H:190 S:80 B:87 #43c4de H:190 S:70 B:87 #59c8de H:190 S:60 B:87 #6fcbde H:190 S:50 B:87 #85cfde H:190 S:40 B:87 #9bd3de H:190 S:30 B:87 #b1d6de H:190 S:20 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #dedede H:190 S:0 B:87
補色 #debac6 H:340 S:16 B:87 #dec0ba H:10 S:16 B:87 #ded2ba H:40 S:16 B:87
類似色 #badec0 H:130 S:16 B:87 #badec9 H:145 S:16 B:87 #baded2 H:160 S:16 B:87 #badedb H:175 S:16 B:87 #bad8de H:190 S:16 B:87 #bacfde H:205 S:16 B:87 #bac6de H:220 S:16 B:87 #babdde H:235 S:16 B:87 #c0bade H:250 S:16 B:87

#bad8deの配色パターン