#bacc8f

Hexadecimal Color Code

R:186 G:204 B:143

H:78 S:30 B:80

L*:79.39 a*:-16.33 b*:28.45

C:34% M:13% Y:52% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #e8ffb3 H:78 S:30 B:100 #d1e6a1 H:78 S:30 B:90 #bacc8f H:78 S:30 B:80 #a2b37d H:78 S:30 B:70 #8b996b H:78 S:30 B:60 #748059 H:78 S:30 B:50 #5d6647 H:78 S:30 B:40 #464d36 H:78 S:30 B:30 #2e3324 H:78 S:30 B:20 #171a12 H:78 S:30 B:10 #000000 H:78 S:30 B:0
彩度 #8fcc00 H:78 S:100 B:80 #95cc14 H:78 S:90 B:80 #9bcc29 H:78 S:80 B:80 #a1cc3d H:78 S:70 B:80 #a7cc52 H:78 S:60 B:80 #adcc66 H:78 S:50 B:80 #b4cc7a H:78 S:40 B:80 #bacc8f H:78 S:30 B:80 #c0cca3 H:78 S:20 B:80 #c6ccb8 H:78 S:10 B:80 #cccccc H:78 S:0 B:80
補色 #8f9bcc H:228 S:30 B:80 #a18fcc H:258 S:30 B:80 #c08fcc H:288 S:30 B:80
類似色 #cca18f H:18 S:30 B:80 #ccb08f H:33 S:30 B:80 #ccc08f H:48 S:30 B:80 #c9cc8f H:63 S:30 B:80 #bacc8f H:78 S:30 B:80 #aacc8f H:93 S:30 B:80 #9bcc8f H:108 S:30 B:80 #8fcc92 H:123 S:30 B:80 #8fcca1 H:138 S:30 B:80

#bacc8fの配色パターン