#b57edc

Hexadecimal Color Code

R:181 G:126 B:220

H:275 S:43 B:86

L*:61.57 a*:38.52 b*:-39.98

C:41% M:56% Y:0% K:0%

柔らかい紫系の色 Lavanda(es)

色相 #db7d7d H:360 S:43 B:86 #db7d8d H:350 S:43 B:86 #db7d9c H:340 S:43 B:86 #db7dac H:330 S:43 B:86 #db7dbc H:320 S:43 B:86 #db7dcc H:310 S:43 B:86 #db7ddb H:300 S:43 B:86 #cc7ddb H:290 S:43 B:86 #bc7ddb H:280 S:43 B:86 #ac7ddb H:270 S:43 B:86 #9c7ddb H:260 S:43 B:86 #8d7ddb H:250 S:43 B:86 #7d7ddb H:240 S:43 B:86 #7d8ddb H:230 S:43 B:86 #7d9cdb H:220 S:43 B:86 #7dacdb H:210 S:43 B:86 #7dbcdb H:200 S:43 B:86 #7dccdb H:190 S:43 B:86 #7ddbdb H:180 S:43 B:86 #7ddbcc H:170 S:43 B:86 #7ddbbc H:160 S:43 B:86 #7ddbac H:150 S:43 B:86 #7ddb9c H:140 S:43 B:86 #7ddb8d H:130 S:43 B:86 #7ddb7d H:120 S:43 B:86 #8ddb7d H:110 S:43 B:86 #9cdb7d H:100 S:43 B:86 #acdb7d H:90 S:43 B:86 #bcdb7d H:80 S:43 B:86 #ccdb7d H:70 S:43 B:86 #dbdb7d H:60 S:43 B:86 #dbcc7d H:50 S:43 B:86 #dbbc7d H:40 S:43 B:86 #dbac7d H:30 S:43 B:86 #db9c7d H:20 S:43 B:86 #db8d7d H:10 S:43 B:86 #db7d7d H:0 S:43 B:86
明度 #d191ff H:275 S:43 B:100 #bc83e6 H:275 S:43 B:90 #a774cc H:275 S:43 B:80 #9366b3 H:275 S:43 B:70 #7e5799 H:275 S:43 B:60 #694980 H:275 S:43 B:50 #543a66 H:275 S:43 B:40 #3f2c4d H:275 S:43 B:30 #2a1d33 H:275 S:43 B:20 #150f1a H:275 S:43 B:10 #000000 H:275 S:43 B:0
彩度 #8000db H:275 S:100 B:86 #8916db H:275 S:90 B:86 #922cdb H:275 S:80 B:86 #9b42db H:275 S:70 B:86 #a458db H:275 S:60 B:86 #ae6edb H:275 S:50 B:86 #b784db H:275 S:40 B:86 #c09adb H:275 S:30 B:86 #c9afdb H:275 S:20 B:86 #d2c5db H:275 S:10 B:86 #dbdbdb H:275 S:0 B:86
補色 #d3db7d H:65 S:43 B:86 #a4db7d H:95 S:43 B:86 #7ddb85 H:125 S:43 B:86
類似色 #7da4db H:215 S:43 B:86 #7d8ddb H:230 S:43 B:86 #857ddb H:245 S:43 B:86 #9c7ddb H:260 S:43 B:86 #b47ddb H:275 S:43 B:86 #cc7ddb H:290 S:43 B:86 #db7dd3 H:305 S:43 B:86 #db7dbc H:320 S:43 B:86 #db7da4 H:335 S:43 B:86

#b57edcの配色パターン