#7ddbac

Hexadecimal Color Code

R:125 G:219 B:172

H:150 S:43 B:86

L*:80.73 a*:-38.46 b*:14.53

C:52% M:0% Y:45% K:0%

柔らかい緑系の色

色相 #db7d7d H:360 S:43 B:86 #db7d8d H:350 S:43 B:86 #db7d9c H:340 S:43 B:86 #db7dac H:330 S:43 B:86 #db7dbc H:320 S:43 B:86 #db7dcc H:310 S:43 B:86 #db7ddb H:300 S:43 B:86 #cc7ddb H:290 S:43 B:86 #bc7ddb H:280 S:43 B:86 #ac7ddb H:270 S:43 B:86 #9c7ddb H:260 S:43 B:86 #8d7ddb H:250 S:43 B:86 #7d7ddb H:240 S:43 B:86 #7d8ddb H:230 S:43 B:86 #7d9cdb H:220 S:43 B:86 #7dacdb H:210 S:43 B:86 #7dbcdb H:200 S:43 B:86 #7dccdb H:190 S:43 B:86 #7ddbdb H:180 S:43 B:86 #7ddbcc H:170 S:43 B:86 #7ddbbc H:160 S:43 B:86 #7ddbac H:150 S:43 B:86 #7ddb9c H:140 S:43 B:86 #7ddb8d H:130 S:43 B:86 #7ddb7d H:120 S:43 B:86 #8ddb7d H:110 S:43 B:86 #9cdb7d H:100 S:43 B:86 #acdb7d H:90 S:43 B:86 #bcdb7d H:80 S:43 B:86 #ccdb7d H:70 S:43 B:86 #dbdb7d H:60 S:43 B:86 #dbcc7d H:50 S:43 B:86 #dbbc7d H:40 S:43 B:86 #dbac7d H:30 S:43 B:86 #db9c7d H:20 S:43 B:86 #db8d7d H:10 S:43 B:86 #db7d7d H:0 S:43 B:86
明度 #91ffc8 H:150 S:43 B:100 #83e6b4 H:150 S:43 B:90 #74cca0 H:150 S:43 B:80 #66b38c H:150 S:43 B:70 #579978 H:150 S:43 B:60 #498064 H:150 S:43 B:50 #3a6650 H:150 S:43 B:40 #2c4d3c H:150 S:43 B:30 #1d3328 H:150 S:43 B:20 #0f1a14 H:150 S:43 B:10 #000000 H:150 S:43 B:0
彩度 #00db6e H:150 S:100 B:86 #16db79 H:150 S:90 B:86 #2cdb84 H:150 S:80 B:86 #42db8f H:150 S:70 B:86 #58db9a H:150 S:60 B:86 #6edba4 H:150 S:50 B:86 #84dbaf H:150 S:40 B:86 #9adbba H:150 S:30 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #dbdbdb H:150 S:0 B:86
補色 #db7ddb H:300 S:43 B:86 #db7dac H:330 S:43 B:86 #db7d7d H:360 S:43 B:86
類似色 #acdb7d H:90 S:43 B:86 #95db7d H:105 S:43 B:86 #7ddb7d H:120 S:43 B:86 #7ddb95 H:135 S:43 B:86 #7ddbac H:150 S:43 B:86 #7ddbc4 H:165 S:43 B:86 #7ddbdb H:180 S:43 B:86 #7dc4db H:195 S:43 B:86 #7dacdb H:210 S:43 B:86

#7ddbacの配色パターン