#b4eafa

Hexadecimal Color Code

R:180 G:234 B:250

H:194 S:28 B:98

L*:89.6 a*:-13.54 b*:-13.31

C:33% M:0% Y:6% K:0%

明るい灰みの青系の色

色相 #fab4b4 H:360 S:28 B:98 #fab4c0 H:350 S:28 B:98 #fab4cb H:340 S:28 B:98 #fab4d7 H:330 S:28 B:98 #fab4e3 H:320 S:28 B:98 #fab4ee H:310 S:28 B:98 #fab4fa H:300 S:28 B:98 #eeb4fa H:290 S:28 B:98 #e3b4fa H:280 S:28 B:98 #d7b4fa H:270 S:28 B:98 #cbb4fa H:260 S:28 B:98 #c0b4fa H:250 S:28 B:98 #b4b4fa H:240 S:28 B:98 #b4c0fa H:230 S:28 B:98 #b4cbfa H:220 S:28 B:98 #b4d7fa H:210 S:28 B:98 #b4e3fa H:200 S:28 B:98 #b4eefa H:190 S:28 B:98 #b4fafa H:180 S:28 B:98 #b4faee H:170 S:28 B:98 #b4fae3 H:160 S:28 B:98 #b4fad7 H:150 S:28 B:98 #b4facb H:140 S:28 B:98 #b4fac0 H:130 S:28 B:98 #b4fab4 H:120 S:28 B:98 #c0fab4 H:110 S:28 B:98 #cbfab4 H:100 S:28 B:98 #d7fab4 H:90 S:28 B:98 #e3fab4 H:80 S:28 B:98 #eefab4 H:70 S:28 B:98 #fafab4 H:60 S:28 B:98 #faeeb4 H:50 S:28 B:98 #fae3b4 H:40 S:28 B:98 #fad7b4 H:30 S:28 B:98 #facbb4 H:20 S:28 B:98 #fac0b4 H:10 S:28 B:98 #fab4b4 H:0 S:28 B:98
明度 #b8eeff H:194 S:28 B:100 #a5d7e6 H:194 S:28 B:90 #93bfcc H:194 S:28 B:80 #81a7b3 H:194 S:28 B:70 #6e8f99 H:194 S:28 B:60 #5c7780 H:194 S:28 B:50 #495f66 H:194 S:28 B:40 #37484d H:194 S:28 B:30 #253033 H:194 S:28 B:20 #12181a H:194 S:28 B:10 #000000 H:194 S:28 B:0
彩度 #00c0fa H:194 S:100 B:98 #19c5fa H:194 S:90 B:98 #32cbfa H:194 S:80 B:98 #4bd1fa H:194 S:70 B:98 #64d7fa H:194 S:60 B:98 #7dddfa H:194 S:50 B:98 #96e3fa H:194 S:40 B:98 #afe8fa H:194 S:30 B:98 #c8eefa H:194 S:20 B:98 #e1f4fa H:194 S:10 B:98 #fafafa H:194 S:0 B:98
補色 #fab4c7 H:344 S:28 B:98 #fac4b4 H:14 S:28 B:98 #fae7b4 H:44 S:28 B:98
類似色 #b4fac4 H:134 S:28 B:98 #b4fad6 H:149 S:28 B:98 #b4fae7 H:164 S:28 B:98 #b4faf9 H:179 S:28 B:98 #b4eafa H:194 S:28 B:98 #b4d8fa H:209 S:28 B:98 #b4c7fa H:224 S:28 B:98 #b4b5fa H:239 S:28 B:98 #c4b4fa H:254 S:28 B:98

#b4eafaの配色パターン