#cbb4fa

Hexadecimal Color Code

R:203 G:180 B:250

H:260 S:28 B:98

L*:77.42 a*:21.89 b*:-31.65

C:27% M:33% Y:0% K:0%

明るい灰みの紫系の色

色相 #fab4b4 H:360 S:28 B:98 #fab4c0 H:350 S:28 B:98 #fab4cb H:340 S:28 B:98 #fab4d7 H:330 S:28 B:98 #fab4e3 H:320 S:28 B:98 #fab4ee H:310 S:28 B:98 #fab4fa H:300 S:28 B:98 #eeb4fa H:290 S:28 B:98 #e3b4fa H:280 S:28 B:98 #d7b4fa H:270 S:28 B:98 #cbb4fa H:260 S:28 B:98 #c0b4fa H:250 S:28 B:98 #b4b4fa H:240 S:28 B:98 #b4c0fa H:230 S:28 B:98 #b4cbfa H:220 S:28 B:98 #b4d7fa H:210 S:28 B:98 #b4e3fa H:200 S:28 B:98 #b4eefa H:190 S:28 B:98 #b4fafa H:180 S:28 B:98 #b4faee H:170 S:28 B:98 #b4fae3 H:160 S:28 B:98 #b4fad7 H:150 S:28 B:98 #b4facb H:140 S:28 B:98 #b4fac0 H:130 S:28 B:98 #b4fab4 H:120 S:28 B:98 #c0fab4 H:110 S:28 B:98 #cbfab4 H:100 S:28 B:98 #d7fab4 H:90 S:28 B:98 #e3fab4 H:80 S:28 B:98 #eefab4 H:70 S:28 B:98 #fafab4 H:60 S:28 B:98 #faeeb4 H:50 S:28 B:98 #fae3b4 H:40 S:28 B:98 #fad7b4 H:30 S:28 B:98 #facbb4 H:20 S:28 B:98 #fac0b4 H:10 S:28 B:98 #fab4b4 H:0 S:28 B:98
明度 #cfb8ff H:260 S:28 B:100 #bba5e6 H:260 S:28 B:90 #a693cc H:260 S:28 B:80 #9181b3 H:260 S:28 B:70 #7c6e99 H:260 S:28 B:60 #685c80 H:260 S:28 B:50 #534966 H:260 S:28 B:40 #3e374d H:260 S:28 B:30 #292533 H:260 S:28 B:20 #15121a H:260 S:28 B:10 #000000 H:260 S:28 B:0
彩度 #5300fa H:260 S:100 B:98 #6419fa H:260 S:90 B:98 #7532fa H:260 S:80 B:98 #854bfa H:260 S:70 B:98 #9664fa H:260 S:60 B:98 #a77dfa H:260 S:50 B:98 #b796fa H:260 S:40 B:98 #c8affa H:260 S:30 B:98 #d9c8fa H:260 S:20 B:98 #e9e1fa H:260 S:10 B:98 #fafafa H:260 S:0 B:98
補色 #faeeb4 H:50 S:28 B:98 #e3fab4 H:80 S:28 B:98 #c0fab4 H:110 S:28 B:98
類似色 #b4e3fa H:200 S:28 B:98 #b4d1fa H:215 S:28 B:98 #b4c0fa H:230 S:28 B:98 #bab4fa H:245 S:28 B:98 #cbb4fa H:260 S:28 B:98 #ddb4fa H:275 S:28 B:98 #eeb4fa H:290 S:28 B:98 #fab4f4 H:305 S:28 B:98 #fab4e3 H:320 S:28 B:98

#cbb4faの配色パターン