#b14bfa

Hexadecimal Color Code

R:177 G:75 B:250

H:275 S:70 B:98

L*:53.25 a*:69.49 b*:-70.03

C:59% M:73% Y:0% K:0%

明るい紫系の色

色相 #fa4b4b H:360 S:70 B:98 #fa4b68 H:350 S:70 B:98 #fa4b85 H:340 S:70 B:98 #fa4ba2 H:330 S:70 B:98 #fa4bc0 H:320 S:70 B:98 #fa4bdd H:310 S:70 B:98 #fa4bfa H:300 S:70 B:98 #dd4bfa H:290 S:70 B:98 #c04bfa H:280 S:70 B:98 #a24bfa H:270 S:70 B:98 #854bfa H:260 S:70 B:98 #684bfa H:250 S:70 B:98 #4b4bfa H:240 S:70 B:98 #4b68fa H:230 S:70 B:98 #4b85fa H:220 S:70 B:98 #4ba2fa H:210 S:70 B:98 #4bc0fa H:200 S:70 B:98 #4bddfa H:190 S:70 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #4bfadd H:170 S:70 B:98 #4bfac0 H:160 S:70 B:98 #4bfaa2 H:150 S:70 B:98 #4bfa85 H:140 S:70 B:98 #4bfa68 H:130 S:70 B:98 #4bfa4b H:120 S:70 B:98 #68fa4b H:110 S:70 B:98 #85fa4b H:100 S:70 B:98 #a2fa4b H:90 S:70 B:98 #c0fa4b H:80 S:70 B:98 #ddfa4b H:70 S:70 B:98 #fafa4b H:60 S:70 B:98 #fadd4b H:50 S:70 B:98 #fac04b H:40 S:70 B:98 #faa24b H:30 S:70 B:98 #fa854b H:20 S:70 B:98 #fa684b H:10 S:70 B:98 #fa4b4b H:0 S:70 B:98
明度 #b54dff H:275 S:70 B:100 #a345e6 H:275 S:70 B:90 #913dcc H:275 S:70 B:80 #7e36b3 H:275 S:70 B:70 #6c2e99 H:275 S:70 B:60 #5a2680 H:275 S:70 B:50 #481f66 H:275 S:70 B:40 #36174d H:275 S:70 B:30 #240f33 H:275 S:70 B:20 #12081a H:275 S:70 B:10 #000000 H:275 S:70 B:0
彩度 #9200fa H:275 S:100 B:98 #9c19fa H:275 S:90 B:98 #a732fa H:275 S:80 B:98 #b14bfa H:275 S:70 B:98 #bb64fa H:275 S:60 B:98 #c67dfa H:275 S:50 B:98 #d096fa H:275 S:40 B:98 #dbaffa H:275 S:30 B:98 #e5c8fa H:275 S:20 B:98 #efe1fa H:275 S:10 B:98 #fafafa H:275 S:0 B:98
補色 #ebfa4b H:65 S:70 B:98 #94fa4b H:95 S:70 B:98 #4bfa5a H:125 S:70 B:98
類似色 #4b94fa H:215 S:70 B:98 #4b68fa H:230 S:70 B:98 #5a4bfa H:245 S:70 B:98 #854bfa H:260 S:70 B:98 #b14bfa H:275 S:70 B:98 #dd4bfa H:290 S:70 B:98 #fa4beb H:305 S:70 B:98 #fa4bc0 H:320 S:70 B:98 #fa4b94 H:335 S:70 B:98

#b14bfaの配色パターン