#b0aeb0

Hexadecimal Color Code

R:176 G:174 B:176

H:300 S:1 B:69

L*:71.3 a*:1.08 b*:-0.76

C:36% M:30% Y:27% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #b0aeae H:360 S:1 B:69 #b0aeae H:350 S:1 B:69 #b0aeaf H:340 S:1 B:69 #b0aeaf H:330 S:1 B:69 #b0aeaf H:320 S:1 B:69 #b0aeb0 H:310 S:1 B:69 #b0aeb0 H:300 S:1 B:69 #b0aeb0 H:290 S:1 B:69 #afaeb0 H:280 S:1 B:69 #afaeb0 H:270 S:1 B:69 #afaeb0 H:260 S:1 B:69 #aeaeb0 H:250 S:1 B:69 #aeaeb0 H:240 S:1 B:69 #aeaeb0 H:230 S:1 B:69 #aeafb0 H:220 S:1 B:69 #aeafb0 H:210 S:1 B:69 #aeafb0 H:200 S:1 B:69 #aeb0b0 H:190 S:1 B:69 #aeb0b0 H:180 S:1 B:69 #aeb0b0 H:170 S:1 B:69 #aeb0af H:160 S:1 B:69 #aeb0af H:150 S:1 B:69 #aeb0af H:140 S:1 B:69 #aeb0ae H:130 S:1 B:69 #aeb0ae H:120 S:1 B:69 #aeb0ae H:110 S:1 B:69 #afb0ae H:100 S:1 B:69 #afb0ae H:90 S:1 B:69 #afb0ae H:80 S:1 B:69 #b0b0ae H:70 S:1 B:69 #b0b0ae H:60 S:1 B:69 #b0b0ae H:50 S:1 B:69 #b0afae H:40 S:1 B:69 #b0afae H:30 S:1 B:69 #b0afae H:20 S:1 B:69 #b0aeae H:10 S:1 B:69 #b0aeae H:0 S:1 B:69
明度 #fffcff H:300 S:1 B:100 #e6e3e6 H:300 S:1 B:90 #cccacc H:300 S:1 B:80 #b3b1b3 H:300 S:1 B:70 #999799 H:300 S:1 B:60 #807e80 H:300 S:1 B:50 #666566 H:300 S:1 B:40 #4d4c4d H:300 S:1 B:30 #333233 H:300 S:1 B:20 #1a191a H:300 S:1 B:10 #000000 H:300 S:1 B:0
彩度 #b000b0 H:300 S:100 B:69 #b012b0 H:300 S:90 B:69 #b023b0 H:300 S:80 B:69 #b035b0 H:300 S:70 B:69 #b046b0 H:300 S:60 B:69 #b058b0 H:300 S:50 B:69 #b06ab0 H:300 S:40 B:69 #b07bb0 H:300 S:30 B:69 #b08db0 H:300 S:20 B:69 #b09eb0 H:300 S:10 B:69 #b0b0b0 H:300 S:0 B:69
補色 #afb0ae H:90 S:1 B:69 #aeb0ae H:120 S:1 B:69 #aeb0af H:150 S:1 B:69
類似色 #aeaeb0 H:240 S:1 B:69 #afaeb0 H:255 S:1 B:69 #afaeb0 H:270 S:1 B:69 #b0aeb0 H:285 S:1 B:69 #b0aeb0 H:300 S:1 B:69 #b0aeb0 H:315 S:1 B:69 #b0aeaf H:330 S:1 B:69 #b0aeaf H:345 S:1 B:69 #b0aeae H:360 S:1 B:69

#b0aeb0の配色パターン