#aeb0b0

Hexadecimal Color Code

R:174 G:176 B:176

H:180 S:1 B:69

L*:71.67 a*:-0.7 b*:-0.24

C:36% M:29% Y:28% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #b0aeae H:360 S:1 B:69 #b0aeae H:350 S:1 B:69 #b0aeaf H:340 S:1 B:69 #b0aeaf H:330 S:1 B:69 #b0aeaf H:320 S:1 B:69 #b0aeb0 H:310 S:1 B:69 #b0aeb0 H:300 S:1 B:69 #b0aeb0 H:290 S:1 B:69 #afaeb0 H:280 S:1 B:69 #afaeb0 H:270 S:1 B:69 #afaeb0 H:260 S:1 B:69 #aeaeb0 H:250 S:1 B:69 #aeaeb0 H:240 S:1 B:69 #aeaeb0 H:230 S:1 B:69 #aeafb0 H:220 S:1 B:69 #aeafb0 H:210 S:1 B:69 #aeafb0 H:200 S:1 B:69 #aeb0b0 H:190 S:1 B:69 #aeb0b0 H:180 S:1 B:69 #aeb0b0 H:170 S:1 B:69 #aeb0af H:160 S:1 B:69 #aeb0af H:150 S:1 B:69 #aeb0af H:140 S:1 B:69 #aeb0ae H:130 S:1 B:69 #aeb0ae H:120 S:1 B:69 #aeb0ae H:110 S:1 B:69 #afb0ae H:100 S:1 B:69 #afb0ae H:90 S:1 B:69 #afb0ae H:80 S:1 B:69 #b0b0ae H:70 S:1 B:69 #b0b0ae H:60 S:1 B:69 #b0b0ae H:50 S:1 B:69 #b0afae H:40 S:1 B:69 #b0afae H:30 S:1 B:69 #b0afae H:20 S:1 B:69 #b0aeae H:10 S:1 B:69 #b0aeae H:0 S:1 B:69
明度 #fcffff H:180 S:1 B:100 #e3e6e6 H:180 S:1 B:90 #cacccc H:180 S:1 B:80 #b1b3b3 H:180 S:1 B:70 #979999 H:180 S:1 B:60 #7e8080 H:180 S:1 B:50 #656666 H:180 S:1 B:40 #4c4d4d H:180 S:1 B:30 #323333 H:180 S:1 B:20 #191a1a H:180 S:1 B:10 #000000 H:180 S:1 B:0
彩度 #00b0b0 H:180 S:100 B:69 #12b0b0 H:180 S:90 B:69 #23b0b0 H:180 S:80 B:69 #35b0b0 H:180 S:70 B:69 #46b0b0 H:180 S:60 B:69 #58b0b0 H:180 S:50 B:69 #6ab0b0 H:180 S:40 B:69 #7bb0b0 H:180 S:30 B:69 #8db0b0 H:180 S:20 B:69 #9eb0b0 H:180 S:10 B:69 #b0b0b0 H:180 S:0 B:69
補色 #b0aeaf H:330 S:1 B:69 #b0aeae H:360 S:1 B:69 #b0afae H:30 S:1 B:69
類似色 #aeb0ae H:120 S:1 B:69 #aeb0af H:135 S:1 B:69 #aeb0af H:150 S:1 B:69 #aeb0b0 H:165 S:1 B:69 #aeb0b0 H:180 S:1 B:69 #aeb0b0 H:195 S:1 B:69 #aeafb0 H:210 S:1 B:69 #aeafb0 H:225 S:1 B:69 #aeaeb0 H:240 S:1 B:69

#aeb0b0の配色パターン