#aeabb0

Hexadecimal Color Code

R:174 G:171 B:176

H:276 S:3 B:69

L*:70.35 a*:2.01 b*:-2.17

C:37% M:32% Y:26% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #b0abab H:360 S:3 B:69 #b0abac H:350 S:3 B:69 #b0abac H:340 S:3 B:69 #b0abad H:330 S:3 B:69 #b0abae H:320 S:3 B:69 #b0abaf H:310 S:3 B:69 #b0abb0 H:300 S:3 B:69 #afabb0 H:290 S:3 B:69 #aeabb0 H:280 S:3 B:69 #adabb0 H:270 S:3 B:69 #acabb0 H:260 S:3 B:69 #acabb0 H:250 S:3 B:69 #ababb0 H:240 S:3 B:69 #abacb0 H:230 S:3 B:69 #abacb0 H:220 S:3 B:69 #abadb0 H:210 S:3 B:69 #abaeb0 H:200 S:3 B:69 #abafb0 H:190 S:3 B:69 #abb0b0 H:180 S:3 B:69 #abb0af H:170 S:3 B:69 #abb0ae H:160 S:3 B:69 #abb0ad H:150 S:3 B:69 #abb0ac H:140 S:3 B:69 #abb0ac H:130 S:3 B:69 #abb0ab H:120 S:3 B:69 #acb0ab H:110 S:3 B:69 #acb0ab H:100 S:3 B:69 #adb0ab H:90 S:3 B:69 #aeb0ab H:80 S:3 B:69 #afb0ab H:70 S:3 B:69 #b0b0ab H:60 S:3 B:69 #b0afab H:50 S:3 B:69 #b0aeab H:40 S:3 B:69 #b0adab H:30 S:3 B:69 #b0acab H:20 S:3 B:69 #b0acab H:10 S:3 B:69 #b0abab H:0 S:3 B:69
明度 #fcf7ff H:276 S:3 B:100 #e3dfe6 H:276 S:3 B:90 #cac6cc H:276 S:3 B:80 #b0adb3 H:276 S:3 B:70 #979499 H:276 S:3 B:60 #7e7c80 H:276 S:3 B:50 #656366 H:276 S:3 B:40 #4c4a4d H:276 S:3 B:30 #323133 H:276 S:3 B:20 #19191a H:276 S:3 B:10 #000000 H:276 S:3 B:0
彩度 #6a00b0 H:276 S:100 B:69 #7112b0 H:276 S:90 B:69 #7823b0 H:276 S:80 B:69 #7f35b0 H:276 S:70 B:69 #8646b0 H:276 S:60 B:69 #8d58b0 H:276 S:50 B:69 #946ab0 H:276 S:40 B:69 #9b7bb0 H:276 S:30 B:69 #a28db0 H:276 S:20 B:69 #a99eb0 H:276 S:10 B:69 #b0b0b0 H:276 S:0 B:69
補色 #afb0ab H:66 S:3 B:69 #adb0ab H:96 S:3 B:69 #abb0ab H:126 S:3 B:69
類似色 #abadb0 H:216 S:3 B:69 #ababb0 H:231 S:3 B:69 #ababb0 H:246 S:3 B:69 #adabb0 H:261 S:3 B:69 #aeabb0 H:276 S:3 B:69 #afabb0 H:291 S:3 B:69 #b0abaf H:306 S:3 B:69 #b0abae H:321 S:3 B:69 #b0abad H:336 S:3 B:69

#aeabb0の配色パターン