#adccc4

Hexadecimal Color Code

R:173 G:204 B:196

H:165 S:15 B:80

L*:79.64 a*:-11.92 b*:0.51

C:37% M:12% Y:26% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccadad H:360 S:15 B:80 #ccadb3 H:350 S:15 B:80 #ccadb8 H:340 S:15 B:80 #ccadbd H:330 S:15 B:80 #ccadc2 H:320 S:15 B:80 #ccadc7 H:310 S:15 B:80 #ccadcc H:300 S:15 B:80 #c7adcc H:290 S:15 B:80 #c2adcc H:280 S:15 B:80 #bdadcc H:270 S:15 B:80 #b8adcc H:260 S:15 B:80 #b3adcc H:250 S:15 B:80 #adadcc H:240 S:15 B:80 #adb3cc H:230 S:15 B:80 #adb8cc H:220 S:15 B:80 #adbdcc H:210 S:15 B:80 #adc2cc H:200 S:15 B:80 #adc7cc H:190 S:15 B:80 #adcccc H:180 S:15 B:80 #adccc7 H:170 S:15 B:80 #adccc2 H:160 S:15 B:80 #adccbd H:150 S:15 B:80 #adccb8 H:140 S:15 B:80 #adccb3 H:130 S:15 B:80 #adccad H:120 S:15 B:80 #b3ccad H:110 S:15 B:80 #b8ccad H:100 S:15 B:80 #bdccad H:90 S:15 B:80 #c2ccad H:80 S:15 B:80 #c7ccad H:70 S:15 B:80 #ccccad H:60 S:15 B:80 #ccc7ad H:50 S:15 B:80 #ccc2ad H:40 S:15 B:80 #ccbdad H:30 S:15 B:80 #ccb8ad H:20 S:15 B:80 #ccb3ad H:10 S:15 B:80 #ccadad H:0 S:15 B:80
明度 #d9fff5 H:165 S:15 B:100 #c3e6dd H:165 S:15 B:90 #adccc4 H:165 S:15 B:80 #98b3ac H:165 S:15 B:70 #829993 H:165 S:15 B:60 #6c807b H:165 S:15 B:50 #576662 H:165 S:15 B:40 #414d4a H:165 S:15 B:30 #2b3331 H:165 S:15 B:20 #161a19 H:165 S:15 B:10 #000000 H:165 S:15 B:0
彩度 #00cc99 H:165 S:100 B:80 #14cc9e H:165 S:90 B:80 #29cca3 H:165 S:80 B:80 #3dcca8 H:165 S:70 B:80 #52ccad H:165 S:60 B:80 #66ccb3 H:165 S:50 B:80 #7accb8 H:165 S:40 B:80 #8fccbd H:165 S:30 B:80 #a3ccc2 H:165 S:20 B:80 #b8ccc7 H:165 S:10 B:80 #cccccc H:165 S:0 B:80
補色 #ccadc4 H:315 S:15 B:80 #ccadb5 H:345 S:15 B:80 #ccb5ad H:15 S:15 B:80
類似色 #b5ccad H:105 S:15 B:80 #adccad H:120 S:15 B:80 #adccb5 H:135 S:15 B:80 #adccbd H:150 S:15 B:80 #adccc4 H:165 S:15 B:80 #adcccc H:180 S:15 B:80 #adc4cc H:195 S:15 B:80 #adbdcc H:210 S:15 B:80 #adb5cc H:225 S:15 B:80

#adccc4の配色パターン