#adccb4

Hexadecimal Color Code

R:173 G:204 B:180

H:134 S:15 B:80

L*:79.25 a*:-14.99 b*:8.52

C:38% M:12% Y:34% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccadad H:360 S:15 B:80 #ccadb3 H:350 S:15 B:80 #ccadb8 H:340 S:15 B:80 #ccadbd H:330 S:15 B:80 #ccadc2 H:320 S:15 B:80 #ccadc7 H:310 S:15 B:80 #ccadcc H:300 S:15 B:80 #c7adcc H:290 S:15 B:80 #c2adcc H:280 S:15 B:80 #bdadcc H:270 S:15 B:80 #b8adcc H:260 S:15 B:80 #b3adcc H:250 S:15 B:80 #adadcc H:240 S:15 B:80 #adb3cc H:230 S:15 B:80 #adb8cc H:220 S:15 B:80 #adbdcc H:210 S:15 B:80 #adc2cc H:200 S:15 B:80 #adc7cc H:190 S:15 B:80 #adcccc H:180 S:15 B:80 #adccc7 H:170 S:15 B:80 #adccc2 H:160 S:15 B:80 #adccbd H:150 S:15 B:80 #adccb8 H:140 S:15 B:80 #adccb3 H:130 S:15 B:80 #adccad H:120 S:15 B:80 #b3ccad H:110 S:15 B:80 #b8ccad H:100 S:15 B:80 #bdccad H:90 S:15 B:80 #c2ccad H:80 S:15 B:80 #c7ccad H:70 S:15 B:80 #ccccad H:60 S:15 B:80 #ccc7ad H:50 S:15 B:80 #ccc2ad H:40 S:15 B:80 #ccbdad H:30 S:15 B:80 #ccb8ad H:20 S:15 B:80 #ccb3ad H:10 S:15 B:80 #ccadad H:0 S:15 B:80
明度 #d9ffe2 H:134 S:15 B:100 #c3e6cb H:134 S:15 B:90 #adccb5 H:134 S:15 B:80 #98b39e H:134 S:15 B:70 #829987 H:134 S:15 B:60 #6c8071 H:134 S:15 B:50 #57665a H:134 S:15 B:40 #414d44 H:134 S:15 B:30 #2b332d H:134 S:15 B:20 #161a17 H:134 S:15 B:10 #000000 H:134 S:15 B:0
彩度 #00cc30 H:134 S:100 B:80 #14cc3f H:134 S:90 B:80 #29cc4f H:134 S:80 B:80 #3dcc5f H:134 S:70 B:80 #52cc6e H:134 S:60 B:80 #66cc7e H:134 S:50 B:80 #7acc8d H:134 S:40 B:80 #8fcc9d H:134 S:30 B:80 #a3ccad H:134 S:20 B:80 #b8ccbc H:134 S:10 B:80 #cccccc H:134 S:0 B:80
補色 #c4adcc H:284 S:15 B:80 #ccadc5 H:314 S:15 B:80 #ccadb6 H:344 S:15 B:80
類似色 #c5ccad H:74 S:15 B:80 #bdccad H:89 S:15 B:80 #b6ccad H:104 S:15 B:80 #aeccad H:119 S:15 B:80 #adccb5 H:134 S:15 B:80 #adccbc H:149 S:15 B:80 #adccc4 H:164 S:15 B:80 #adcccb H:179 S:15 B:80 #adc5cc H:194 S:15 B:80

#adccb4の配色パターン