#ac0ecc

Hexadecimal Color Code

R:172 G:14 B:204

H:290 S:93 B:80

L*:43.42 a*:76.81 b*:-59.87

C:57% M:85% Y:0% K:0%

あざやかな紫系の色

色相 #cc0e0e H:360 S:93 B:80 #cc0e2e H:350 S:93 B:80 #cc0e4e H:340 S:93 B:80 #cc0e6d H:330 S:93 B:80 #cc0e8d H:320 S:93 B:80 #cc0eac H:310 S:93 B:80 #cc0ecc H:300 S:93 B:80 #ac0ecc H:290 S:93 B:80 #8d0ecc H:280 S:93 B:80 #6d0ecc H:270 S:93 B:80 #4e0ecc H:260 S:93 B:80 #2e0ecc H:250 S:93 B:80 #0e0ecc H:240 S:93 B:80 #0e2ecc H:230 S:93 B:80 #0e4ecc H:220 S:93 B:80 #0e6dcc H:210 S:93 B:80 #0e8dcc H:200 S:93 B:80 #0eaccc H:190 S:93 B:80 #0ecccc H:180 S:93 B:80 #0eccac H:170 S:93 B:80 #0ecc8d H:160 S:93 B:80 #0ecc6d H:150 S:93 B:80 #0ecc4e H:140 S:93 B:80 #0ecc2e H:130 S:93 B:80 #0ecc0e H:120 S:93 B:80 #2ecc0e H:110 S:93 B:80 #4ecc0e H:100 S:93 B:80 #6dcc0e H:90 S:93 B:80 #8dcc0e H:80 S:93 B:80 #accc0e H:70 S:93 B:80 #cccc0e H:60 S:93 B:80 #ccac0e H:50 S:93 B:80 #cc8d0e H:40 S:93 B:80 #cc6d0e H:30 S:93 B:80 #cc4e0e H:20 S:93 B:80 #cc2e0e H:10 S:93 B:80 #cc0e0e H:0 S:93 B:80
明度 #d712ff H:290 S:93 B:100 #c210e6 H:290 S:93 B:90 #ac0ecc H:290 S:93 B:80 #970cb3 H:290 S:93 B:70 #810b99 H:290 S:93 B:60 #6c0980 H:290 S:93 B:50 #560766 H:290 S:93 B:40 #41054d H:290 S:93 B:30 #2b0433 H:290 S:93 B:20 #16021a H:290 S:93 B:10 #000000 H:290 S:93 B:0
彩度 #aa00cc H:290 S:100 B:80 #ad14cc H:290 S:90 B:80 #b129cc H:290 S:80 B:80 #b43dcc H:290 S:70 B:80 #b852cc H:290 S:60 B:80 #bb66cc H:290 S:50 B:80 #be7acc H:290 S:40 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #cccccc H:290 S:0 B:80
補色 #8dcc0e H:80 S:93 B:80 #2ecc0e H:110 S:93 B:80 #0ecc4e H:140 S:93 B:80
類似色 #0e2ecc H:230 S:93 B:80 #1e0ecc H:245 S:93 B:80 #4e0ecc H:260 S:93 B:80 #7d0ecc H:275 S:93 B:80 #ac0ecc H:290 S:93 B:80 #cc0ebc H:305 S:93 B:80 #cc0e8d H:320 S:93 B:80 #cc0e5d H:335 S:93 B:80 #cc0e2e H:350 S:93 B:80

#ac0eccの配色パターン