#abcad9

Hexadecimal Color Code

R:171 G:202 B:217

H:200 S:21 B:85

L*:79.56 a*:-7.1 b*:-10.89

C:38% M:14% Y:13% K:0%

灰みの青系の色

色相 #d9abab H:360 S:21 B:85 #d9abb3 H:350 S:21 B:85 #d9abba H:340 S:21 B:85 #d9abc2 H:330 S:21 B:85 #d9abca H:320 S:21 B:85 #d9abd1 H:310 S:21 B:85 #d9abd9 H:300 S:21 B:85 #d1abd9 H:290 S:21 B:85 #caabd9 H:280 S:21 B:85 #c2abd9 H:270 S:21 B:85 #baabd9 H:260 S:21 B:85 #b3abd9 H:250 S:21 B:85 #ababd9 H:240 S:21 B:85 #abb3d9 H:230 S:21 B:85 #abbad9 H:220 S:21 B:85 #abc2d9 H:210 S:21 B:85 #abcad9 H:200 S:21 B:85 #abd1d9 H:190 S:21 B:85 #abd9d9 H:180 S:21 B:85 #abd9d1 H:170 S:21 B:85 #abd9ca H:160 S:21 B:85 #abd9c2 H:150 S:21 B:85 #abd9ba H:140 S:21 B:85 #abd9b3 H:130 S:21 B:85 #abd9ab H:120 S:21 B:85 #b3d9ab H:110 S:21 B:85 #bad9ab H:100 S:21 B:85 #c2d9ab H:90 S:21 B:85 #cad9ab H:80 S:21 B:85 #d1d9ab H:70 S:21 B:85 #d9d9ab H:60 S:21 B:85 #d9d1ab H:50 S:21 B:85 #d9caab H:40 S:21 B:85 #d9c2ab H:30 S:21 B:85 #d9baab H:20 S:21 B:85 #d9b3ab H:10 S:21 B:85 #d9abab H:0 S:21 B:85
明度 #c9edff H:200 S:21 B:100 #b5d5e6 H:200 S:21 B:90 #a1becc H:200 S:21 B:80 #8da6b3 H:200 S:21 B:70 #798e99 H:200 S:21 B:60 #657780 H:200 S:21 B:50 #515f66 H:200 S:21 B:40 #3c474d H:200 S:21 B:30 #282f33 H:200 S:21 B:20 #14181a H:200 S:21 B:10 #000000 H:200 S:21 B:0
彩度 #0091d9 H:200 S:100 B:85 #1698d9 H:200 S:90 B:85 #2b9fd9 H:200 S:80 B:85 #41a6d9 H:200 S:70 B:85 #57add9 H:200 S:60 B:85 #6cb5d9 H:200 S:50 B:85 #82bcd9 H:200 S:40 B:85 #98c3d9 H:200 S:30 B:85 #adcad9 H:200 S:20 B:85 #c3d2d9 H:200 S:10 B:85 #d9d9d9 H:200 S:0 B:85
補色 #d9abb3 H:350 S:21 B:85 #d9baab H:20 S:21 B:85 #d9d1ab H:50 S:21 B:85
類似色 #abd9ba H:140 S:21 B:85 #abd9c6 H:155 S:21 B:85 #abd9d1 H:170 S:21 B:85 #abd5d9 H:185 S:21 B:85 #abcad9 H:200 S:21 B:85 #abbed9 H:215 S:21 B:85 #abb3d9 H:230 S:21 B:85 #afabd9 H:245 S:21 B:85 #baabd9 H:260 S:21 B:85

#abcad9の配色パターン