#a1becc

Hexadecimal Color Code

R:161 G:190 B:204

H:200 S:21 B:80

L*:75.3 a*:-6.73 b*:-10.29

C:42% M:19% Y:18% K:0%

灰みの青系の色

色相 #cca1a1 H:360 S:21 B:80 #cca1a8 H:350 S:21 B:80 #cca1af H:340 S:21 B:80 #cca1b7 H:330 S:21 B:80 #cca1be H:320 S:21 B:80 #cca1c5 H:310 S:21 B:80 #cca1cc H:300 S:21 B:80 #c5a1cc H:290 S:21 B:80 #bea1cc H:280 S:21 B:80 #b7a1cc H:270 S:21 B:80 #afa1cc H:260 S:21 B:80 #a8a1cc H:250 S:21 B:80 #a1a1cc H:240 S:21 B:80 #a1a8cc H:230 S:21 B:80 #a1afcc H:220 S:21 B:80 #a1b7cc H:210 S:21 B:80 #a1becc H:200 S:21 B:80 #a1c5cc H:190 S:21 B:80 #a1cccc H:180 S:21 B:80 #a1ccc5 H:170 S:21 B:80 #a1ccbe H:160 S:21 B:80 #a1ccb7 H:150 S:21 B:80 #a1ccaf H:140 S:21 B:80 #a1cca8 H:130 S:21 B:80 #a1cca1 H:120 S:21 B:80 #a8cca1 H:110 S:21 B:80 #afcca1 H:100 S:21 B:80 #b7cca1 H:90 S:21 B:80 #becca1 H:80 S:21 B:80 #c5cca1 H:70 S:21 B:80 #cccca1 H:60 S:21 B:80 #ccc5a1 H:50 S:21 B:80 #ccbea1 H:40 S:21 B:80 #ccb7a1 H:30 S:21 B:80 #ccafa1 H:20 S:21 B:80 #cca8a1 H:10 S:21 B:80 #cca1a1 H:0 S:21 B:80
明度 #c9edff H:200 S:21 B:100 #b5d5e6 H:200 S:21 B:90 #a1becc H:200 S:21 B:80 #8da6b3 H:200 S:21 B:70 #798e99 H:200 S:21 B:60 #657780 H:200 S:21 B:50 #515f66 H:200 S:21 B:40 #3c474d H:200 S:21 B:30 #282f33 H:200 S:21 B:20 #14181a H:200 S:21 B:10 #000000 H:200 S:21 B:0
彩度 #0088cc H:200 S:100 B:80 #148fcc H:200 S:90 B:80 #2996cc H:200 S:80 B:80 #3d9ccc H:200 S:70 B:80 #52a3cc H:200 S:60 B:80 #66aacc H:200 S:50 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #cccccc H:200 S:0 B:80
補色 #cca1a8 H:350 S:21 B:80 #ccafa1 H:20 S:21 B:80 #ccc5a1 H:50 S:21 B:80
類似色 #a1ccaf H:140 S:21 B:80 #a1ccba H:155 S:21 B:80 #a1ccc5 H:170 S:21 B:80 #a1c8cc H:185 S:21 B:80 #a1becc H:200 S:21 B:80 #a1b3cc H:215 S:21 B:80 #a1a8cc H:230 S:21 B:80 #a5a1cc H:245 S:21 B:80 #afa1cc H:260 S:21 B:80

#a1beccの配色パターン