#7ecefc

Hexadecimal Color Code

R:126 G:206 B:252

H:202 S:50 B:99

L*:79.38 a*:-12.31 b*:-30.11

C:50% M:7% Y:1% K:0%

軽い青系の色

色相 #fc7e7e H:360 S:50 B:99 #fc7e93 H:350 S:50 B:99 #fc7ea8 H:340 S:50 B:99 #fc7ebd H:330 S:50 B:99 #fc7ed2 H:320 S:50 B:99 #fc7ee7 H:310 S:50 B:99 #fc7efc H:300 S:50 B:99 #e77efc H:290 S:50 B:99 #d27efc H:280 S:50 B:99 #bd7efc H:270 S:50 B:99 #a87efc H:260 S:50 B:99 #937efc H:250 S:50 B:99 #7e7efc H:240 S:50 B:99 #7e93fc H:230 S:50 B:99 #7ea8fc H:220 S:50 B:99 #7ebdfc H:210 S:50 B:99 #7ed2fc H:200 S:50 B:99 #7ee7fc H:190 S:50 B:99 #7efcfc H:180 S:50 B:99 #7efce7 H:170 S:50 B:99 #7efcd2 H:160 S:50 B:99 #7efcbd H:150 S:50 B:99 #7efca8 H:140 S:50 B:99 #7efc93 H:130 S:50 B:99 #7efc7e H:120 S:50 B:99 #93fc7e H:110 S:50 B:99 #a8fc7e H:100 S:50 B:99 #bdfc7e H:90 S:50 B:99 #d2fc7e H:80 S:50 B:99 #e7fc7e H:70 S:50 B:99 #fcfc7e H:60 S:50 B:99 #fce77e H:50 S:50 B:99 #fcd27e H:40 S:50 B:99 #fcbd7e H:30 S:50 B:99 #fca87e H:20 S:50 B:99 #fc937e H:10 S:50 B:99 #fc7e7e H:0 S:50 B:99
明度 #80d0ff H:202 S:50 B:100 #73bbe6 H:202 S:50 B:90 #66a7cc H:202 S:50 B:80 #5992b3 H:202 S:50 B:70 #4d7d99 H:202 S:50 B:60 #406880 H:202 S:50 B:50 #335366 H:202 S:50 B:40 #263e4d H:202 S:50 B:30 #1a2a33 H:202 S:50 B:20 #0d151a H:202 S:50 B:10 #000000 H:202 S:50 B:0
彩度 #00a0fc H:202 S:100 B:99 #19a9fc H:202 S:90 B:99 #32b2fc H:202 S:80 B:99 #4cbcfc H:202 S:70 B:99 #65c5fc H:202 S:60 B:99 #7ecefc H:202 S:50 B:99 #97d7fc H:202 S:40 B:99 #b1e1fc H:202 S:30 B:99 #caeafc H:202 S:20 B:99 #e3f3fc H:202 S:10 B:99 #fcfcfc H:202 S:0 B:99
補色 #fc7e8f H:352 S:50 B:99 #fcad7e H:22 S:50 B:99 #fcec7e H:52 S:50 B:99
類似色 #7efcad H:142 S:50 B:99 #7efccc H:157 S:50 B:99 #7efcec H:172 S:50 B:99 #7eeefc H:187 S:50 B:99 #7ecefc H:202 S:50 B:99 #7eaffc H:217 S:50 B:99 #7e8ffc H:232 S:50 B:99 #8d7efc H:247 S:50 B:99 #ad7efc H:262 S:50 B:99

#7ecefcの配色パターン