#5feded

Hexadecimal Color Code

R:95 G:237 B:237

H:180 S:60 B:93

L*:86.55 a*:-37.67 b*:-11.41

C:53% M:0% Y:21% K:0%

柔らかい青緑系の色

色相 #ed5f5f H:360 S:60 B:93 #ed5f77 H:350 S:60 B:93 #ed5f8e H:340 S:60 B:93 #ed5fa6 H:330 S:60 B:93 #ed5fbe H:320 S:60 B:93 #ed5fd5 H:310 S:60 B:93 #ed5fed H:300 S:60 B:93 #d55fed H:290 S:60 B:93 #be5fed H:280 S:60 B:93 #a65fed H:270 S:60 B:93 #8e5fed H:260 S:60 B:93 #775fed H:250 S:60 B:93 #5f5fed H:240 S:60 B:93 #5f77ed H:230 S:60 B:93 #5f8eed H:220 S:60 B:93 #5fa6ed H:210 S:60 B:93 #5fbeed H:200 S:60 B:93 #5fd5ed H:190 S:60 B:93 #5feded H:180 S:60 B:93 #5fedd5 H:170 S:60 B:93 #5fedbe H:160 S:60 B:93 #5feda6 H:150 S:60 B:93 #5fed8e H:140 S:60 B:93 #5fed77 H:130 S:60 B:93 #5fed5f H:120 S:60 B:93 #77ed5f H:110 S:60 B:93 #8eed5f H:100 S:60 B:93 #a6ed5f H:90 S:60 B:93 #beed5f H:80 S:60 B:93 #d5ed5f H:70 S:60 B:93 #eded5f H:60 S:60 B:93 #edd55f H:50 S:60 B:93 #edbe5f H:40 S:60 B:93 #eda65f H:30 S:60 B:93 #ed8e5f H:20 S:60 B:93 #ed775f H:10 S:60 B:93 #ed5f5f H:0 S:60 B:93
明度 #66ffff H:180 S:60 B:100 #5ce6e6 H:180 S:60 B:90 #52cccc H:180 S:60 B:80 #47b3b3 H:180 S:60 B:70 #3d9999 H:180 S:60 B:60 #338080 H:180 S:60 B:50 #296666 H:180 S:60 B:40 #1f4d4d H:180 S:60 B:30 #143333 H:180 S:60 B:20 #0a1a1a H:180 S:60 B:10 #000000 H:180 S:60 B:0
彩度 #00eded H:180 S:100 B:93 #18eded H:180 S:90 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #47eded H:180 S:70 B:93 #5feded H:180 S:60 B:93 #77eded H:180 S:50 B:93 #8eeded H:180 S:40 B:93 #a6eded H:180 S:30 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #ededed H:180 S:0 B:93
補色 #ed5fa6 H:330 S:60 B:93 #ed5f5f H:360 S:60 B:93 #eda65f H:30 S:60 B:93
類似色 #5fed5f H:120 S:60 B:93 #5fed82 H:135 S:60 B:93 #5feda6 H:150 S:60 B:93 #5fedca H:165 S:60 B:93 #5feded H:180 S:60 B:93 #5fcaed H:195 S:60 B:93 #5fa6ed H:210 S:60 B:93 #5f82ed H:225 S:60 B:93 #5f5fed H:240 S:60 B:93

#5fededの配色パターン