#2feba0

Hexadecimal Color Code

R:47 G:235 B:160

H:156 S:80 B:92

L*:83.2 a*:-61.8 b*:23.9

C:61% M:0% Y:55% K:0%

明るい緑系の色

色相 #eb2f2f H:360 S:80 B:92 #eb2f4e H:350 S:80 B:92 #eb2f6d H:340 S:80 B:92 #eb2f8d H:330 S:80 B:92 #eb2fac H:320 S:80 B:92 #eb2fcb H:310 S:80 B:92 #eb2feb H:300 S:80 B:92 #cb2feb H:290 S:80 B:92 #ac2feb H:280 S:80 B:92 #8d2feb H:270 S:80 B:92 #6d2feb H:260 S:80 B:92 #4e2feb H:250 S:80 B:92 #2f2feb H:240 S:80 B:92 #2f4eeb H:230 S:80 B:92 #2f6deb H:220 S:80 B:92 #2f8deb H:210 S:80 B:92 #2faceb H:200 S:80 B:92 #2fcbeb H:190 S:80 B:92 #2febeb H:180 S:80 B:92 #2febcb H:170 S:80 B:92 #2febac H:160 S:80 B:92 #2feb8d H:150 S:80 B:92 #2feb6d H:140 S:80 B:92 #2feb4e H:130 S:80 B:92 #2feb2f H:120 S:80 B:92 #4eeb2f H:110 S:80 B:92 #6deb2f H:100 S:80 B:92 #8deb2f H:90 S:80 B:92 #aceb2f H:80 S:80 B:92 #cbeb2f H:70 S:80 B:92 #ebeb2f H:60 S:80 B:92 #ebcb2f H:50 S:80 B:92 #ebac2f H:40 S:80 B:92 #eb8d2f H:30 S:80 B:92 #eb6d2f H:20 S:80 B:92 #eb4e2f H:10 S:80 B:92 #eb2f2f H:0 S:80 B:92
明度 #33ffad H:156 S:80 B:100 #2ee69c H:156 S:80 B:90 #29cc8b H:156 S:80 B:80 #24b379 H:156 S:80 B:70 #1f9968 H:156 S:80 B:60 #1a8057 H:156 S:80 B:50 #146645 H:156 S:80 B:40 #0f4d34 H:156 S:80 B:30 #0a3323 H:156 S:80 B:20 #051a11 H:156 S:80 B:10 #000000 H:156 S:80 B:0
彩度 #00eb8d H:156 S:100 B:92 #17eb96 H:156 S:90 B:92 #2feba0 H:156 S:80 B:92 #46eba9 H:156 S:70 B:92 #5eebb2 H:156 S:60 B:92 #75ebbc H:156 S:50 B:92 #8debc5 H:156 S:40 B:92 #a4ebce H:156 S:30 B:92 #bcebd8 H:156 S:20 B:92 #d3ebe1 H:156 S:10 B:92 #ebebeb H:156 S:0 B:92
補色 #eb2fd8 H:306 S:80 B:92 #eb2f7a H:336 S:80 B:92 #eb422f H:6 S:80 B:92
類似色 #7aeb2f H:96 S:80 B:92 #4beb2f H:111 S:80 B:92 #2feb42 H:126 S:80 B:92 #2feb71 H:141 S:80 B:92 #2feba0 H:156 S:80 B:92 #2febce H:171 S:80 B:92 #2fd8eb H:186 S:80 B:92 #2fa9eb H:201 S:80 B:92 #2f7aeb H:216 S:80 B:92

#2feba0の配色パターン