#0c9924

Hexadecimal Color Code

R:12 G:153 B:36

H:130 S:92 B:60

L*:55.05 a*:-56.42 b*:48.67

C:79% M:22% Y:100% K:0%

あざやかな緑系の色

色相 #990c0c H:360 S:92 B:60 #990c24 H:350 S:92 B:60 #990c3b H:340 S:92 B:60 #990c53 H:330 S:92 B:60 #990c6a H:320 S:92 B:60 #990c82 H:310 S:92 B:60 #990c99 H:300 S:92 B:60 #820c99 H:290 S:92 B:60 #6a0c99 H:280 S:92 B:60 #530c99 H:270 S:92 B:60 #3b0c99 H:260 S:92 B:60 #240c99 H:250 S:92 B:60 #0c0c99 H:240 S:92 B:60 #0c2499 H:230 S:92 B:60 #0c3b99 H:220 S:92 B:60 #0c5399 H:210 S:92 B:60 #0c6a99 H:200 S:92 B:60 #0c8299 H:190 S:92 B:60 #0c9999 H:180 S:92 B:60 #0c9982 H:170 S:92 B:60 #0c996a H:160 S:92 B:60 #0c9953 H:150 S:92 B:60 #0c993b H:140 S:92 B:60 #0c9924 H:130 S:92 B:60 #0c990c H:120 S:92 B:60 #24990c H:110 S:92 B:60 #3b990c H:100 S:92 B:60 #53990c H:90 S:92 B:60 #6a990c H:80 S:92 B:60 #82990c H:70 S:92 B:60 #99990c H:60 S:92 B:60 #99820c H:50 S:92 B:60 #996a0c H:40 S:92 B:60 #99530c H:30 S:92 B:60 #993b0c H:20 S:92 B:60 #99240c H:10 S:92 B:60 #990c0c H:0 S:92 B:60
明度 #14ff3c H:130 S:92 B:100 #12e636 H:130 S:92 B:90 #10cc30 H:130 S:92 B:80 #0eb32a H:130 S:92 B:70 #0c9924 H:130 S:92 B:60 #0a801e H:130 S:92 B:50 #086618 H:130 S:92 B:40 #064d12 H:130 S:92 B:30 #04330c H:130 S:92 B:20 #021a06 H:130 S:92 B:10 #000000 H:130 S:92 B:0
彩度 #00991a H:130 S:100 B:60 #0f9926 H:130 S:90 B:60 #1f9933 H:130 S:80 B:60 #2e9940 H:130 S:70 B:60 #3d994d H:130 S:60 B:60 #4d9959 H:130 S:50 B:60 #5c9966 H:130 S:40 B:60 #6b9973 H:130 S:30 B:60 #7a9980 H:130 S:20 B:60 #8a998c H:130 S:10 B:60 #999999 H:130 S:0 B:60
補色 #6a0c99 H:280 S:92 B:60 #990c82 H:310 S:92 B:60 #990c3b H:340 S:92 B:60
類似色 #82990c H:70 S:92 B:60 #5e990c H:85 S:92 B:60 #3b990c H:100 S:92 B:60 #18990c H:115 S:92 B:60 #0c9924 H:130 S:92 B:60 #0c9947 H:145 S:92 B:60 #0c996a H:160 S:92 B:60 #0c998d H:175 S:92 B:60 #0c8299 H:190 S:92 B:60

#0c9924の配色パターン