#ffb2b1

Hexadecimal Color Code

R:255 G:178 B:177

H:1 S:31 B:100

L*:79.77 a*:27.92 b*:11.84

C:0% M:42% Y:22% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb0b0 H:360 S:31 B:100 #ffb0bd H:350 S:31 B:100 #ffb0ca H:340 S:31 B:100 #ffb0d7 H:330 S:31 B:100 #ffb0e5 H:320 S:31 B:100 #ffb0f2 H:310 S:31 B:100 #ffb0ff H:300 S:31 B:100 #f2b0ff H:290 S:31 B:100 #e5b0ff H:280 S:31 B:100 #d7b0ff H:270 S:31 B:100 #cab0ff H:260 S:31 B:100 #bdb0ff H:250 S:31 B:100 #b0b0ff H:240 S:31 B:100 #b0bdff H:230 S:31 B:100 #b0caff H:220 S:31 B:100 #b0d7ff H:210 S:31 B:100 #b0e5ff H:200 S:31 B:100 #b0f2ff H:190 S:31 B:100 #b0ffff H:180 S:31 B:100 #b0fff2 H:170 S:31 B:100 #b0ffe5 H:160 S:31 B:100 #b0ffd7 H:150 S:31 B:100 #b0ffca H:140 S:31 B:100 #b0ffbd H:130 S:31 B:100 #b0ffb0 H:120 S:31 B:100 #bdffb0 H:110 S:31 B:100 #caffb0 H:100 S:31 B:100 #d7ffb0 H:90 S:31 B:100 #e5ffb0 H:80 S:31 B:100 #f2ffb0 H:70 S:31 B:100 #ffffb0 H:60 S:31 B:100 #fff2b0 H:50 S:31 B:100 #ffe5b0 H:40 S:31 B:100 #ffd7b0 H:30 S:31 B:100 #ffcab0 H:20 S:31 B:100 #ffbdb0 H:10 S:31 B:100 #ffb0b0 H:0 S:31 B:100
明度 #ffb1b0 H:1 S:31 B:100 #e6a09e H:1 S:31 B:90 #cc8e8d H:1 S:31 B:80 #b37c7b H:1 S:31 B:70 #996a6a H:1 S:31 B:60 #805958 H:1 S:31 B:50 #664746 H:1 S:31 B:40 #4d3535 H:1 S:31 B:30 #332323 H:1 S:31 B:20 #1a1212 H:1 S:31 B:10 #000000 H:1 S:31 B:0
彩度 #ff0400 H:1 S:100 B:100 #ff1d1a H:1 S:90 B:100 #ff3633 H:1 S:80 B:100 #ff4f4d H:1 S:70 B:100 #ff6966 H:1 S:60 B:100 #ff8280 H:1 S:50 B:100 #ff9b99 H:1 S:40 B:100 #ffb4b3 H:1 S:30 B:100 #ffcdcc H:1 S:20 B:100 #ffe6e6 H:1 S:10 B:100 #ffffff H:1 S:0 B:100
補色 #b0ffd9 H:151 S:31 B:100 #b0feff H:181 S:31 B:100 #b0d6ff H:211 S:31 B:100
類似色 #fffeb0 H:59 S:31 B:100 #ffeab0 H:44 S:31 B:100 #ffd6b0 H:29 S:31 B:100 #ffc2b0 H:14 S:31 B:100 #ffb1b0 H:1 S:31 B:100 #ffc5b0 H:16 S:31 B:100 #ffd9b0 H:31 S:31 B:100 #ffedb0 H:46 S:31 B:100 #feffb0 H:61 S:31 B:100

#ffb2b1の配色パターン