#fefff9

Hexadecimal Color Code

R:254 G:255 B:249

H:70 S:2 B:100

L*:99.77 a*:-1.36 b*:2.74

C:1% M:1% Y:4% K:0%

黄緑系の色

色相 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fafbff H:230 S:2 B:100 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafdff H:200 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafffc H:150 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffa H:120 S:2 B:100 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100 #fdfffa H:80 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fffefa H:50 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffafa H:0 S:2 B:100
明度 #fefffa H:70 S:2 B:100 #e5e6e1 H:70 S:2 B:90 #cbccc8 H:70 S:2 B:80 #b2b3af H:70 S:2 B:70 #989996 H:70 S:2 B:60 #7f807d H:70 S:2 B:50 #666664 H:70 S:2 B:40 #4c4d4b H:70 S:2 B:30 #333332 H:70 S:2 B:20 #191a19 H:70 S:2 B:10 #000000 H:70 S:2 B:0
彩度 #d5ff00 H:70 S:100 B:100 #d9ff1a H:70 S:90 B:100 #ddff33 H:70 S:80 B:100 #e1ff4d H:70 S:70 B:100 #e6ff66 H:70 S:60 B:100 #eaff80 H:70 S:50 B:100 #eeff99 H:70 S:40 B:100 #f2ffb3 H:70 S:30 B:100 #f7ffcc H:70 S:20 B:100 #fbffe6 H:70 S:10 B:100 #ffffff H:70 S:0 B:100
補色 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100
類似色 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffcfa H:25 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffffa H:55 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fdfffa H:85 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fafffa H:115 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100

#fefff9の配色パターン