#fcfdff

Hexadecimal Color Code

R:252 G:253 B:255

H:220 S:1 B:100

L*:99.28 a*:0.02 b*:-1.06

C:1% M:1% Y:0% K:0%

青紫系の色

色相 #fffcfc H:360 S:1 B:100 #fffcfd H:350 S:1 B:100 #fffcfd H:340 S:1 B:100 #fffcfe H:330 S:1 B:100 #fffcfe H:320 S:1 B:100 #fffcff H:310 S:1 B:100 #fffcff H:300 S:1 B:100 #fffcff H:290 S:1 B:100 #fefcff H:280 S:1 B:100 #fefcff H:270 S:1 B:100 #fdfcff H:260 S:1 B:100 #fdfcff H:250 S:1 B:100 #fcfcff H:240 S:1 B:100 #fcfdff H:230 S:1 B:100 #fcfdff H:220 S:1 B:100 #fcfeff H:210 S:1 B:100 #fcfeff H:200 S:1 B:100 #fcffff H:190 S:1 B:100 #fcffff H:180 S:1 B:100 #fcffff H:170 S:1 B:100 #fcfffe H:160 S:1 B:100 #fcfffe H:150 S:1 B:100 #fcfffd H:140 S:1 B:100 #fcfffd H:130 S:1 B:100 #fcfffc H:120 S:1 B:100 #fdfffc H:110 S:1 B:100 #fdfffc H:100 S:1 B:100 #fefffc H:90 S:1 B:100 #fefffc H:80 S:1 B:100 #fffffc H:70 S:1 B:100 #fffffc H:60 S:1 B:100 #fffffc H:50 S:1 B:100 #fffefc H:40 S:1 B:100 #fffefc H:30 S:1 B:100 #fffdfc H:20 S:1 B:100 #fffdfc H:10 S:1 B:100 #fffcfc H:0 S:1 B:100
明度 #fcfdff H:220 S:1 B:100 #e3e4e6 H:220 S:1 B:90 #cacbcc H:220 S:1 B:80 #b1b1b3 H:220 S:1 B:70 #979899 H:220 S:1 B:60 #7e7f80 H:220 S:1 B:50 #656566 H:220 S:1 B:40 #4c4c4d H:220 S:1 B:30 #323333 H:220 S:1 B:20 #19191a H:220 S:1 B:10 #000000 H:220 S:1 B:0
彩度 #0055ff H:220 S:100 B:100 #1a66ff H:220 S:90 B:100 #3377ff H:220 S:80 B:100 #4d88ff H:220 S:70 B:100 #6699ff H:220 S:60 B:100 #80aaff H:220 S:50 B:100 #99bbff H:220 S:40 B:100 #b3ccff H:220 S:30 B:100 #ccddff H:220 S:20 B:100 #e6eeff H:220 S:10 B:100 #ffffff H:220 S:0 B:100
補色 #fffdfc H:10 S:1 B:100 #fffefc H:40 S:1 B:100 #fffffc H:70 S:1 B:100
類似色 #fcfffe H:160 S:1 B:100 #fcffff H:175 S:1 B:100 #fcffff H:190 S:1 B:100 #fcfeff H:205 S:1 B:100 #fcfdff H:220 S:1 B:100 #fcfdff H:235 S:1 B:100 #fdfcff H:250 S:1 B:100 #fefcff H:265 S:1 B:100 #fefcff H:280 S:1 B:100

#fcfdffの配色パターン