#f4d7fa

Hexadecimal Color Code

R:244 G:215 B:250

H:290 S:14 B:98

L*:89.26 a*:16.08 b*:-13.35

C:8% M:21% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fad7d7 H:360 S:14 B:98 #fad7dd H:350 S:14 B:98 #fad7e3 H:340 S:14 B:98 #fad7e8 H:330 S:14 B:98 #fad7ee H:320 S:14 B:98 #fad7f4 H:310 S:14 B:98 #fad7fa H:300 S:14 B:98 #f4d7fa H:290 S:14 B:98 #eed7fa H:280 S:14 B:98 #e8d7fa H:270 S:14 B:98 #e3d7fa H:260 S:14 B:98 #ddd7fa H:250 S:14 B:98 #d7d7fa H:240 S:14 B:98 #d7ddfa H:230 S:14 B:98 #d7e3fa H:220 S:14 B:98 #d7e8fa H:210 S:14 B:98 #d7eefa H:200 S:14 B:98 #d7f4fa H:190 S:14 B:98 #d7fafa H:180 S:14 B:98 #d7faf4 H:170 S:14 B:98 #d7faee H:160 S:14 B:98 #d7fae8 H:150 S:14 B:98 #d7fae3 H:140 S:14 B:98 #d7fadd H:130 S:14 B:98 #d7fad7 H:120 S:14 B:98 #ddfad7 H:110 S:14 B:98 #e3fad7 H:100 S:14 B:98 #e8fad7 H:90 S:14 B:98 #eefad7 H:80 S:14 B:98 #f4fad7 H:70 S:14 B:98 #fafad7 H:60 S:14 B:98 #faf4d7 H:50 S:14 B:98 #faeed7 H:40 S:14 B:98 #fae8d7 H:30 S:14 B:98 #fae3d7 H:20 S:14 B:98 #faddd7 H:10 S:14 B:98 #fad7d7 H:0 S:14 B:98
明度 #f9dbff H:290 S:14 B:100 #e0c5e6 H:290 S:14 B:90 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #ae9ab3 H:290 S:14 B:70 #958499 H:290 S:14 B:60 #7d6e80 H:290 S:14 B:50 #645866 H:290 S:14 B:40 #4b424d H:290 S:14 B:30 #322c33 H:290 S:14 B:20 #19161a H:290 S:14 B:10 #000000 H:290 S:14 B:0
彩度 #d000fa H:290 S:100 B:98 #d419fa H:290 S:90 B:98 #d932fa H:290 S:80 B:98 #dd4bfa H:290 S:70 B:98 #e164fa H:290 S:60 B:98 #e57dfa H:290 S:50 B:98 #e996fa H:290 S:40 B:98 #edaffa H:290 S:30 B:98 #f2c8fa H:290 S:20 B:98 #f6e1fa H:290 S:10 B:98 #fafafa H:290 S:0 B:98
補色 #eefad7 H:80 S:14 B:98 #ddfad7 H:110 S:14 B:98 #d7fae3 H:140 S:14 B:98
類似色 #d7ddfa H:230 S:14 B:98 #dad7fa H:245 S:14 B:98 #e3d7fa H:260 S:14 B:98 #ebd7fa H:275 S:14 B:98 #f4d7fa H:290 S:14 B:98 #fad7f7 H:305 S:14 B:98 #fad7ee H:320 S:14 B:98 #fad7e5 H:335 S:14 B:98 #fad7dd H:350 S:14 B:98

#f4d7faの配色パターン