#f4acff

Hexadecimal Color Code

R:244 G:172 B:255

H:292 S:33 B:100

L*:79.59 a*:39.73 b*:-30.68

C:18% M:39% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffabab H:360 S:33 B:100 #ffabb9 H:350 S:33 B:100 #ffabc7 H:340 S:33 B:100 #ffabd5 H:330 S:33 B:100 #ffabe3 H:320 S:33 B:100 #ffabf1 H:310 S:33 B:100 #ffabff H:300 S:33 B:100 #f1abff H:290 S:33 B:100 #e3abff H:280 S:33 B:100 #d5abff H:270 S:33 B:100 #c7abff H:260 S:33 B:100 #b9abff H:250 S:33 B:100 #ababff H:240 S:33 B:100 #abb9ff H:230 S:33 B:100 #abc7ff H:220 S:33 B:100 #abd5ff H:210 S:33 B:100 #abe3ff H:200 S:33 B:100 #abf1ff H:190 S:33 B:100 #abffff H:180 S:33 B:100 #abfff1 H:170 S:33 B:100 #abffe3 H:160 S:33 B:100 #abffd5 H:150 S:33 B:100 #abffc7 H:140 S:33 B:100 #abffb9 H:130 S:33 B:100 #abffab H:120 S:33 B:100 #b9ffab H:110 S:33 B:100 #c7ffab H:100 S:33 B:100 #d5ffab H:90 S:33 B:100 #e3ffab H:80 S:33 B:100 #f1ffab H:70 S:33 B:100 #ffffab H:60 S:33 B:100 #fff1ab H:50 S:33 B:100 #ffe3ab H:40 S:33 B:100 #ffd5ab H:30 S:33 B:100 #ffc7ab H:20 S:33 B:100 #ffb9ab H:10 S:33 B:100 #ffabab H:0 S:33 B:100
明度 #f4abff H:292 S:33 B:100 #db9ae6 H:292 S:33 B:90 #c389cc H:292 S:33 B:80 #ab78b3 H:292 S:33 B:70 #926799 H:292 S:33 B:60 #7a5580 H:292 S:33 B:50 #624466 H:292 S:33 B:40 #49334d H:292 S:33 B:30 #312233 H:292 S:33 B:20 #18111a H:292 S:33 B:10 #000000 H:292 S:33 B:0
彩度 #dd00ff H:292 S:100 B:100 #e01aff H:292 S:90 B:100 #e433ff H:292 S:80 B:100 #e74dff H:292 S:70 B:100 #eb66ff H:292 S:60 B:100 #ee80ff H:292 S:50 B:100 #f199ff H:292 S:40 B:100 #f5b3ff H:292 S:30 B:100 #f8ccff H:292 S:20 B:100 #fce6ff H:292 S:10 B:100 #ffffff H:292 S:0 B:100
補色 #e0ffab H:82 S:33 B:100 #b6ffab H:112 S:33 B:100 #abffca H:142 S:33 B:100
類似色 #abb6ff H:232 S:33 B:100 #b5abff H:247 S:33 B:100 #caabff H:262 S:33 B:100 #dfabff H:277 S:33 B:100 #f4abff H:292 S:33 B:100 #ffabf5 H:307 S:33 B:100 #ffabe0 H:322 S:33 B:100 #ffabcb H:337 S:33 B:100 #ffabb6 H:352 S:33 B:100

#f4acffの配色パターン