#e3abff

Hexadecimal Color Code

R:227 G:171 B:255

H:280 S:33 B:100

L*:77.68 a*:35.09 b*:-33.75

C:23% M:38% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffabab H:360 S:33 B:100 #ffabb9 H:350 S:33 B:100 #ffabc7 H:340 S:33 B:100 #ffabd5 H:330 S:33 B:100 #ffabe3 H:320 S:33 B:100 #ffabf1 H:310 S:33 B:100 #ffabff H:300 S:33 B:100 #f1abff H:290 S:33 B:100 #e3abff H:280 S:33 B:100 #d5abff H:270 S:33 B:100 #c7abff H:260 S:33 B:100 #b9abff H:250 S:33 B:100 #ababff H:240 S:33 B:100 #abb9ff H:230 S:33 B:100 #abc7ff H:220 S:33 B:100 #abd5ff H:210 S:33 B:100 #abe3ff H:200 S:33 B:100 #abf1ff H:190 S:33 B:100 #abffff H:180 S:33 B:100 #abfff1 H:170 S:33 B:100 #abffe3 H:160 S:33 B:100 #abffd5 H:150 S:33 B:100 #abffc7 H:140 S:33 B:100 #abffb9 H:130 S:33 B:100 #abffab H:120 S:33 B:100 #b9ffab H:110 S:33 B:100 #c7ffab H:100 S:33 B:100 #d5ffab H:90 S:33 B:100 #e3ffab H:80 S:33 B:100 #f1ffab H:70 S:33 B:100 #ffffab H:60 S:33 B:100 #fff1ab H:50 S:33 B:100 #ffe3ab H:40 S:33 B:100 #ffd5ab H:30 S:33 B:100 #ffc7ab H:20 S:33 B:100 #ffb9ab H:10 S:33 B:100 #ffabab H:0 S:33 B:100
明度 #e3abff H:280 S:33 B:100 #cc9ae6 H:280 S:33 B:90 #b689cc H:280 S:33 B:80 #9f78b3 H:280 S:33 B:70 #886799 H:280 S:33 B:60 #715580 H:280 S:33 B:50 #5b4466 H:280 S:33 B:40 #44334d H:280 S:33 B:30 #2d2233 H:280 S:33 B:20 #17111a H:280 S:33 B:10 #000000 H:280 S:33 B:0
彩度 #aa00ff H:280 S:100 B:100 #b31aff H:280 S:90 B:100 #bb33ff H:280 S:80 B:100 #c44dff H:280 S:70 B:100 #cc66ff H:280 S:60 B:100 #d580ff H:280 S:50 B:100 #dd99ff H:280 S:40 B:100 #e6b3ff H:280 S:30 B:100 #eeccff H:280 S:20 B:100 #f7e6ff H:280 S:10 B:100 #ffffff H:280 S:0 B:100
補色 #f1ffab H:70 S:33 B:100 #c7ffab H:100 S:33 B:100 #abffb9 H:130 S:33 B:100
類似色 #abc7ff H:220 S:33 B:100 #abb2ff H:235 S:33 B:100 #b9abff H:250 S:33 B:100 #ceabff H:265 S:33 B:100 #e3abff H:280 S:33 B:100 #f8abff H:295 S:33 B:100 #ffabf1 H:310 S:33 B:100 #ffabdc H:325 S:33 B:100 #ffabc7 H:340 S:33 B:100

#e3abffの配色パターン