#f1adfe

Hexadecimal Color Code

R:241 G:173 B:254

H:290 S:32 B:100

L*:79.46 a*:38.1 b*:-30.35

C:18% M:39% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffadad H:360 S:32 B:100 #ffadbb H:350 S:32 B:100 #ffadc9 H:340 S:32 B:100 #ffadd6 H:330 S:32 B:100 #ffade4 H:320 S:32 B:100 #ffadf1 H:310 S:32 B:100 #ffadff H:300 S:32 B:100 #f1adff H:290 S:32 B:100 #e4adff H:280 S:32 B:100 #d6adff H:270 S:32 B:100 #c9adff H:260 S:32 B:100 #bbadff H:250 S:32 B:100 #adadff H:240 S:32 B:100 #adbbff H:230 S:32 B:100 #adc9ff H:220 S:32 B:100 #add6ff H:210 S:32 B:100 #ade4ff H:200 S:32 B:100 #adf1ff H:190 S:32 B:100 #adffff H:180 S:32 B:100 #adfff1 H:170 S:32 B:100 #adffe4 H:160 S:32 B:100 #adffd6 H:150 S:32 B:100 #adffc9 H:140 S:32 B:100 #adffbb H:130 S:32 B:100 #adffad H:120 S:32 B:100 #bbffad H:110 S:32 B:100 #c9ffad H:100 S:32 B:100 #d6ffad H:90 S:32 B:100 #e4ffad H:80 S:32 B:100 #f1ffad H:70 S:32 B:100 #ffffad H:60 S:32 B:100 #fff1ad H:50 S:32 B:100 #ffe4ad H:40 S:32 B:100 #ffd6ad H:30 S:32 B:100 #ffc9ad H:20 S:32 B:100 #ffbbad H:10 S:32 B:100 #ffadad H:0 S:32 B:100
明度 #f1adff H:290 S:32 B:100 #d99ce6 H:290 S:32 B:90 #c18bcc H:290 S:32 B:80 #a979b3 H:290 S:32 B:70 #916899 H:290 S:32 B:60 #795780 H:290 S:32 B:50 #614566 H:290 S:32 B:40 #48344d H:290 S:32 B:30 #302333 H:290 S:32 B:20 #18111a H:290 S:32 B:10 #000000 H:290 S:32 B:0
彩度 #d500ff H:290 S:100 B:100 #d91aff H:290 S:90 B:100 #dd33ff H:290 S:80 B:100 #e14dff H:290 S:70 B:100 #e666ff H:290 S:60 B:100 #ea80ff H:290 S:50 B:100 #ee99ff H:290 S:40 B:100 #f2b3ff H:290 S:30 B:100 #f7ccff H:290 S:20 B:100 #fbe6ff H:290 S:10 B:100 #ffffff H:290 S:0 B:100
補色 #e4ffad H:80 S:32 B:100 #bbffad H:110 S:32 B:100 #adffc9 H:140 S:32 B:100
類似色 #adbbff H:230 S:32 B:100 #b4adff H:245 S:32 B:100 #c9adff H:260 S:32 B:100 #ddadff H:275 S:32 B:100 #f1adff H:290 S:32 B:100 #ffadf8 H:305 S:32 B:100 #ffade4 H:320 S:32 B:100 #ffadcf H:335 S:32 B:100 #ffadbb H:350 S:32 B:100

#f1adfeの配色パターン