#eba2fa

Hexadecimal Color Code

R:235 G:162 B:250

H:290 S:35 B:98

L*:76.31 a*:41.31 b*:-33.1

C:21% M:43% Y:0% K:0%

明るい灰みの紫系の色

色相 #faa2a2 H:360 S:35 B:98 #faa2b1 H:350 S:35 B:98 #faa2c0 H:340 S:35 B:98 #faa2ce H:330 S:35 B:98 #faa2dd H:320 S:35 B:98 #faa2eb H:310 S:35 B:98 #faa2fa H:300 S:35 B:98 #eba2fa H:290 S:35 B:98 #dda2fa H:280 S:35 B:98 #cea2fa H:270 S:35 B:98 #c0a2fa H:260 S:35 B:98 #b1a2fa H:250 S:35 B:98 #a2a2fa H:240 S:35 B:98 #a2b1fa H:230 S:35 B:98 #a2c0fa H:220 S:35 B:98 #a2cefa H:210 S:35 B:98 #a2ddfa H:200 S:35 B:98 #a2ebfa H:190 S:35 B:98 #a2fafa H:180 S:35 B:98 #a2faeb H:170 S:35 B:98 #a2fadd H:160 S:35 B:98 #a2face H:150 S:35 B:98 #a2fac0 H:140 S:35 B:98 #a2fab1 H:130 S:35 B:98 #a2faa2 H:120 S:35 B:98 #b1faa2 H:110 S:35 B:98 #c0faa2 H:100 S:35 B:98 #cefaa2 H:90 S:35 B:98 #ddfaa2 H:80 S:35 B:98 #ebfaa2 H:70 S:35 B:98 #fafaa2 H:60 S:35 B:98 #faeba2 H:50 S:35 B:98 #fadda2 H:40 S:35 B:98 #facea2 H:30 S:35 B:98 #fac0a2 H:20 S:35 B:98 #fab1a2 H:10 S:35 B:98 #faa2a2 H:0 S:35 B:98
明度 #f0a6ff H:290 S:35 B:100 #d895e6 H:290 S:35 B:90 #c085cc H:290 S:35 B:80 #a874b3 H:290 S:35 B:70 #906399 H:290 S:35 B:60 #785380 H:290 S:35 B:50 #604266 H:290 S:35 B:40 #48324d H:290 S:35 B:30 #302133 H:290 S:35 B:20 #18111a H:290 S:35 B:10 #000000 H:290 S:35 B:0
彩度 #d000fa H:290 S:100 B:98 #d419fa H:290 S:90 B:98 #d932fa H:290 S:80 B:98 #dd4bfa H:290 S:70 B:98 #e164fa H:290 S:60 B:98 #e57dfa H:290 S:50 B:98 #e996fa H:290 S:40 B:98 #edaffa H:290 S:30 B:98 #f2c8fa H:290 S:20 B:98 #f6e1fa H:290 S:10 B:98 #fafafa H:290 S:0 B:98
補色 #ddfaa2 H:80 S:35 B:98 #b1faa2 H:110 S:35 B:98 #a2fac0 H:140 S:35 B:98
類似色 #a2b1fa H:230 S:35 B:98 #aaa2fa H:245 S:35 B:98 #c0a2fa H:260 S:35 B:98 #d5a2fa H:275 S:35 B:98 #eba2fa H:290 S:35 B:98 #faa2f3 H:305 S:35 B:98 #faa2dd H:320 S:35 B:98 #faa2c7 H:335 S:35 B:98 #faa2b1 H:350 S:35 B:98

#eba2faの配色パターン