#dfe8ed

Hexadecimal Color Code

R:223 G:232 B:237

H:201 S:6 B:93

L*:91.46 a*:-2.06 b*:-3.45

C:15% M:7% Y:6% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #eddfdf H:360 S:6 B:93 #eddfe1 H:350 S:6 B:93 #eddfe4 H:340 S:6 B:93 #eddfe6 H:330 S:6 B:93 #eddfe8 H:320 S:6 B:93 #eddfeb H:310 S:6 B:93 #eddfed H:300 S:6 B:93 #ebdfed H:290 S:6 B:93 #e8dfed H:280 S:6 B:93 #e6dfed H:270 S:6 B:93 #e4dfed H:260 S:6 B:93 #e1dfed H:250 S:6 B:93 #dfdfed H:240 S:6 B:93 #dfe1ed H:230 S:6 B:93 #dfe4ed H:220 S:6 B:93 #dfe6ed H:210 S:6 B:93 #dfe8ed H:200 S:6 B:93 #dfebed H:190 S:6 B:93 #dfeded H:180 S:6 B:93 #dfedeb H:170 S:6 B:93 #dfede8 H:160 S:6 B:93 #dfede6 H:150 S:6 B:93 #dfede4 H:140 S:6 B:93 #dfede1 H:130 S:6 B:93 #dfeddf H:120 S:6 B:93 #e1eddf H:110 S:6 B:93 #e4eddf H:100 S:6 B:93 #e6eddf H:90 S:6 B:93 #e8eddf H:80 S:6 B:93 #ebeddf H:70 S:6 B:93 #ededdf H:60 S:6 B:93 #edebdf H:50 S:6 B:93 #ede8df H:40 S:6 B:93 #ede6df H:30 S:6 B:93 #ede4df H:20 S:6 B:93 #ede1df H:10 S:6 B:93 #eddfdf H:0 S:6 B:93
明度 #f0faff H:201 S:6 B:100 #d8e1e6 H:201 S:6 B:90 #c0c8cc H:201 S:6 B:80 #a8afb3 H:201 S:6 B:70 #909699 H:201 S:6 B:60 #787d80 H:201 S:6 B:50 #606466 H:201 S:6 B:40 #484b4d H:201 S:6 B:30 #303233 H:201 S:6 B:20 #18191a H:201 S:6 B:10 #000000 H:201 S:6 B:0
彩度 #009aed H:201 S:100 B:93 #18a2ed H:201 S:90 B:93 #2fabed H:201 S:80 B:93 #47b3ed H:201 S:70 B:93 #5fbbed H:201 S:60 B:93 #77c4ed H:201 S:50 B:93 #8ecced H:201 S:40 B:93 #a6d4ed H:201 S:30 B:93 #bedded H:201 S:20 B:93 #d5e5ed H:201 S:10 B:93 #ededed H:201 S:0 B:93
補色 #eddfe1 H:351 S:6 B:93 #ede4df H:21 S:6 B:93 #edebdf H:51 S:6 B:93
類似色 #dfede4 H:141 S:6 B:93 #dfede7 H:156 S:6 B:93 #dfedeb H:171 S:6 B:93 #dfeced H:186 S:6 B:93 #dfe8ed H:201 S:6 B:93 #dfe5ed H:216 S:6 B:93 #dfe1ed H:231 S:6 B:93 #e0dfed H:246 S:6 B:93 #e4dfed H:261 S:6 B:93

#dfe8edの配色パターン