#de7e1f

Hexadecimal Color Code

R:222 G:126 B:31

H:30 S:86 B:87

L*:62.12 a*:31.04 b*:62.14

C:16% M:61% Y:93% K:0%

あざやかな橙系の色

色相 #de1f1f H:360 S:86 B:87 #de1f3f H:350 S:86 B:87 #de1f5f H:340 S:86 B:87 #de1f7e H:330 S:86 B:87 #de1f9e H:320 S:86 B:87 #de1fbe H:310 S:86 B:87 #de1fde H:300 S:86 B:87 #be1fde H:290 S:86 B:87 #9e1fde H:280 S:86 B:87 #7e1fde H:270 S:86 B:87 #5f1fde H:260 S:86 B:87 #3f1fde H:250 S:86 B:87 #1f1fde H:240 S:86 B:87 #1f3fde H:230 S:86 B:87 #1f5fde H:220 S:86 B:87 #1f7ede H:210 S:86 B:87 #1f9ede H:200 S:86 B:87 #1fbede H:190 S:86 B:87 #1fdede H:180 S:86 B:87 #1fdebe H:170 S:86 B:87 #1fde9e H:160 S:86 B:87 #1fde7e H:150 S:86 B:87 #1fde5f H:140 S:86 B:87 #1fde3f H:130 S:86 B:87 #1fde1f H:120 S:86 B:87 #3fde1f H:110 S:86 B:87 #5fde1f H:100 S:86 B:87 #7ede1f H:90 S:86 B:87 #9ede1f H:80 S:86 B:87 #bede1f H:70 S:86 B:87 #dede1f H:60 S:86 B:87 #debe1f H:50 S:86 B:87 #de9e1f H:40 S:86 B:87 #de7e1f H:30 S:86 B:87 #de5f1f H:20 S:86 B:87 #de3f1f H:10 S:86 B:87 #de1f1f H:0 S:86 B:87
明度 #ff9124 H:30 S:86 B:100 #e68320 H:30 S:86 B:90 #cc741d H:30 S:86 B:80 #b36619 H:30 S:86 B:70 #995715 H:30 S:86 B:60 #804912 H:30 S:86 B:50 #663a0e H:30 S:86 B:40 #4d2c0b H:30 S:86 B:30 #331d07 H:30 S:86 B:20 #1a0f04 H:30 S:86 B:10 #000000 H:30 S:86 B:0
彩度 #de6f00 H:30 S:100 B:87 #de7a16 H:30 S:90 B:87 #de852c H:30 S:80 B:87 #de9043 H:30 S:70 B:87 #de9b59 H:30 S:60 B:87 #dea66f H:30 S:50 B:87 #deb185 H:30 S:40 B:87 #debd9b H:30 S:30 B:87 #dec8b1 H:30 S:20 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #dedede H:30 S:0 B:87
補色 #1fdede H:180 S:86 B:87 #1f7ede H:210 S:86 B:87 #1f1fde H:240 S:86 B:87
類似色 #de7e1f H:30 S:86 B:87 #de4f1f H:15 S:86 B:87 #de1f1f H:0 S:86 B:87 #deae1f H:45 S:86 B:87 #dede1f H:60 S:86 B:87 #aede1f H:75 S:86 B:87 #7ede1f H:90 S:86 B:87

#de7e1fの配色パターン