#dcc2dc

Hexadecimal Color Code

R:220 G:194 B:220

H:300 S:12 B:86

L*:81.27 a*:13.7 b*:-9.56

C:16% M:29% Y:3% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc1c1 H:360 S:12 B:86 #dbc1c5 H:350 S:12 B:86 #dbc1ca H:340 S:12 B:86 #dbc1ce H:330 S:12 B:86 #dbc1d3 H:320 S:12 B:86 #dbc1d7 H:310 S:12 B:86 #dbc1db H:300 S:12 B:86 #d7c1db H:290 S:12 B:86 #d3c1db H:280 S:12 B:86 #cec1db H:270 S:12 B:86 #cac1db H:260 S:12 B:86 #c5c1db H:250 S:12 B:86 #c1c1db H:240 S:12 B:86 #c1c5db H:230 S:12 B:86 #c1cadb H:220 S:12 B:86 #c1cedb H:210 S:12 B:86 #c1d3db H:200 S:12 B:86 #c1d7db H:190 S:12 B:86 #c1dbdb H:180 S:12 B:86 #c1dbd7 H:170 S:12 B:86 #c1dbd3 H:160 S:12 B:86 #c1dbce H:150 S:12 B:86 #c1dbca H:140 S:12 B:86 #c1dbc5 H:130 S:12 B:86 #c1dbc1 H:120 S:12 B:86 #c5dbc1 H:110 S:12 B:86 #cadbc1 H:100 S:12 B:86 #cedbc1 H:90 S:12 B:86 #d3dbc1 H:80 S:12 B:86 #d7dbc1 H:70 S:12 B:86 #dbdbc1 H:60 S:12 B:86 #dbd7c1 H:50 S:12 B:86 #dbd3c1 H:40 S:12 B:86 #dbcec1 H:30 S:12 B:86 #dbcac1 H:20 S:12 B:86 #dbc5c1 H:10 S:12 B:86 #dbc1c1 H:0 S:12 B:86
明度 #ffe0ff H:300 S:12 B:100 #e6cae6 H:300 S:12 B:90 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #b39db3 H:300 S:12 B:70 #998799 H:300 S:12 B:60 #807080 H:300 S:12 B:50 #665a66 H:300 S:12 B:40 #4d434d H:300 S:12 B:30 #332d33 H:300 S:12 B:20 #1a161a H:300 S:12 B:10 #000000 H:300 S:12 B:0
彩度 #db00db H:300 S:100 B:86 #db16db H:300 S:90 B:86 #db2cdb H:300 S:80 B:86 #db42db H:300 S:70 B:86 #db58db H:300 S:60 B:86 #db6edb H:300 S:50 B:86 #db84db H:300 S:40 B:86 #db9adb H:300 S:30 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #dbdbdb H:300 S:0 B:86
補色 #cedbc1 H:90 S:12 B:86 #c1dbc1 H:120 S:12 B:86 #c1dbce H:150 S:12 B:86
類似色 #c1c1db H:240 S:12 B:86 #c8c1db H:255 S:12 B:86 #cec1db H:270 S:12 B:86 #d5c1db H:285 S:12 B:86 #dbc1db H:300 S:12 B:86 #dbc1d5 H:315 S:12 B:86 #dbc1ce H:330 S:12 B:86 #dbc1c8 H:345 S:12 B:86 #dbc1c1 H:360 S:12 B:86

#dcc2dcの配色パターン