#dbfa6b

Hexadecimal Color Code

R:219 G:250 B:107

H:73 S:57 B:98

L*:93.66 a*:-29.8 b*:63.83

C:23% M:0% Y:67% K:0%

軽い黄緑系の色

色相 #fa6b6b H:360 S:57 B:98 #fa6b83 H:350 S:57 B:98 #fa6b9b H:340 S:57 B:98 #fa6bb3 H:330 S:57 B:98 #fa6bca H:320 S:57 B:98 #fa6be2 H:310 S:57 B:98 #fa6bfa H:300 S:57 B:98 #e26bfa H:290 S:57 B:98 #ca6bfa H:280 S:57 B:98 #b36bfa H:270 S:57 B:98 #9b6bfa H:260 S:57 B:98 #836bfa H:250 S:57 B:98 #6b6bfa H:240 S:57 B:98 #6b83fa H:230 S:57 B:98 #6b9bfa H:220 S:57 B:98 #6bb3fa H:210 S:57 B:98 #6bcafa H:200 S:57 B:98 #6be2fa H:190 S:57 B:98 #6bfafa H:180 S:57 B:98 #6bfae2 H:170 S:57 B:98 #6bfaca H:160 S:57 B:98 #6bfab3 H:150 S:57 B:98 #6bfa9b H:140 S:57 B:98 #6bfa83 H:130 S:57 B:98 #6bfa6b H:120 S:57 B:98 #83fa6b H:110 S:57 B:98 #9bfa6b H:100 S:57 B:98 #b3fa6b H:90 S:57 B:98 #cafa6b H:80 S:57 B:98 #e2fa6b H:70 S:57 B:98 #fafa6b H:60 S:57 B:98 #fae26b H:50 S:57 B:98 #faca6b H:40 S:57 B:98 #fab36b H:30 S:57 B:98 #fa9b6b H:20 S:57 B:98 #fa836b H:10 S:57 B:98 #fa6b6b H:0 S:57 B:98
明度 #e0ff6e H:73 S:57 B:100 #c9e663 H:73 S:57 B:90 #b3cc58 H:73 S:57 B:80 #9cb34d H:73 S:57 B:70 #869942 H:73 S:57 B:60 #708037 H:73 S:57 B:50 #59662c H:73 S:57 B:40 #434d21 H:73 S:57 B:30 #2d3316 H:73 S:57 B:20 #161a0b H:73 S:57 B:10 #000000 H:73 S:57 B:0
彩度 #c4fa00 H:73 S:100 B:98 #c9fa19 H:73 S:90 B:98 #cffa32 H:73 S:80 B:98 #d4fa4b H:73 S:70 B:98 #d9fa64 H:73 S:60 B:98 #dffa7d H:73 S:50 B:98 #e4fa96 H:73 S:40 B:98 #eafaaf H:73 S:30 B:98 #effac8 H:73 S:20 B:98 #f4fae1 H:73 S:10 B:98 #fafafa H:73 S:0 B:98
補色 #6b94fa H:223 S:57 B:98 #8a6bfa H:253 S:57 B:98 #d26bfa H:283 S:57 B:98
類似色 #fa8a6b H:13 S:57 B:98 #faae6b H:28 S:57 B:98 #fad26b H:43 S:57 B:98 #faf56b H:58 S:57 B:98 #dbfa6b H:73 S:57 B:98 #b7fa6b H:88 S:57 B:98 #94fa6b H:103 S:57 B:98 #70fa6b H:118 S:57 B:98 #6bfa8a H:133 S:57 B:98

#dbfa6bの配色パターン