#d0acfe

Hexadecimal Color Code

R:208 G:172 B:254

H:266 S:32 B:100

L*:76.11 a*:28.64 b*:-35.79

C:28% M:37% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffadad H:360 S:32 B:100 #ffadbb H:350 S:32 B:100 #ffadc9 H:340 S:32 B:100 #ffadd6 H:330 S:32 B:100 #ffade4 H:320 S:32 B:100 #ffadf1 H:310 S:32 B:100 #ffadff H:300 S:32 B:100 #f1adff H:290 S:32 B:100 #e4adff H:280 S:32 B:100 #d6adff H:270 S:32 B:100 #c9adff H:260 S:32 B:100 #bbadff H:250 S:32 B:100 #adadff H:240 S:32 B:100 #adbbff H:230 S:32 B:100 #adc9ff H:220 S:32 B:100 #add6ff H:210 S:32 B:100 #ade4ff H:200 S:32 B:100 #adf1ff H:190 S:32 B:100 #adffff H:180 S:32 B:100 #adfff1 H:170 S:32 B:100 #adffe4 H:160 S:32 B:100 #adffd6 H:150 S:32 B:100 #adffc9 H:140 S:32 B:100 #adffbb H:130 S:32 B:100 #adffad H:120 S:32 B:100 #bbffad H:110 S:32 B:100 #c9ffad H:100 S:32 B:100 #d6ffad H:90 S:32 B:100 #e4ffad H:80 S:32 B:100 #f1ffad H:70 S:32 B:100 #ffffad H:60 S:32 B:100 #fff1ad H:50 S:32 B:100 #ffe4ad H:40 S:32 B:100 #ffd6ad H:30 S:32 B:100 #ffc9ad H:20 S:32 B:100 #ffbbad H:10 S:32 B:100 #ffadad H:0 S:32 B:100
明度 #d1adff H:266 S:32 B:100 #bc9ce6 H:266 S:32 B:90 #a78bcc H:266 S:32 B:80 #9279b3 H:266 S:32 B:70 #7d6899 H:266 S:32 B:60 #685780 H:266 S:32 B:50 #544566 H:266 S:32 B:40 #3f344d H:266 S:32 B:30 #2a2333 H:266 S:32 B:20 #15111a H:266 S:32 B:10 #000000 H:266 S:32 B:0
彩度 #6f00ff H:266 S:100 B:100 #7d1aff H:266 S:90 B:100 #8b33ff H:266 S:80 B:100 #9a4dff H:266 S:70 B:100 #a866ff H:266 S:60 B:100 #b780ff H:266 S:50 B:100 #c599ff H:266 S:40 B:100 #d4b3ff H:266 S:30 B:100 #e2ccff H:266 S:20 B:100 #f1e6ff H:266 S:10 B:100 #ffffff H:266 S:0 B:100
補色 #fffaad H:56 S:32 B:100 #dcffad H:86 S:32 B:100 #b3ffad H:116 S:32 B:100
類似色 #addcff H:206 S:32 B:100 #adc7ff H:221 S:32 B:100 #adb3ff H:236 S:32 B:100 #bcadff H:251 S:32 B:100 #d1adff H:266 S:32 B:100 #e5adff H:281 S:32 B:100 #faadff H:296 S:32 B:100 #ffadf0 H:311 S:32 B:100 #ffaddc H:326 S:32 B:100

#d0acfeの配色パターン