#cffa4d

Hexadecimal Color Code

R:207 G:250 B:77

H:75 S:69 B:98

L*:92.65 a*:-36.42 b*:74.3

C:29% M:0% Y:76% K:0%

明るい黄緑系の色

色相 #fa4d4d H:360 S:69 B:98 #fa4d6a H:350 S:69 B:98 #fa4d87 H:340 S:69 B:98 #fa4da4 H:330 S:69 B:98 #fa4dc0 H:320 S:69 B:98 #fa4ddd H:310 S:69 B:98 #fa4dfa H:300 S:69 B:98 #dd4dfa H:290 S:69 B:98 #c04dfa H:280 S:69 B:98 #a44dfa H:270 S:69 B:98 #874dfa H:260 S:69 B:98 #6a4dfa H:250 S:69 B:98 #4d4dfa H:240 S:69 B:98 #4d6afa H:230 S:69 B:98 #4d87fa H:220 S:69 B:98 #4da4fa H:210 S:69 B:98 #4dc0fa H:200 S:69 B:98 #4dddfa H:190 S:69 B:98 #4dfafa H:180 S:69 B:98 #4dfadd H:170 S:69 B:98 #4dfac0 H:160 S:69 B:98 #4dfaa4 H:150 S:69 B:98 #4dfa87 H:140 S:69 B:98 #4dfa6a H:130 S:69 B:98 #4dfa4d H:120 S:69 B:98 #6afa4d H:110 S:69 B:98 #87fa4d H:100 S:69 B:98 #a4fa4d H:90 S:69 B:98 #c0fa4d H:80 S:69 B:98 #ddfa4d H:70 S:69 B:98 #fafa4d H:60 S:69 B:98 #fadd4d H:50 S:69 B:98 #fac04d H:40 S:69 B:98 #faa44d H:30 S:69 B:98 #fa874d H:20 S:69 B:98 #fa6a4d H:10 S:69 B:98 #fa4d4d H:0 S:69 B:98
明度 #d3ff4f H:75 S:69 B:100 #bee647 H:75 S:69 B:90 #a9cc3f H:75 S:69 B:80 #94b337 H:75 S:69 B:70 #7f992f H:75 S:69 B:60 #6a8028 H:75 S:69 B:50 #546620 H:75 S:69 B:40 #3f4d18 H:75 S:69 B:30 #2a3310 H:75 S:69 B:20 #151a08 H:75 S:69 B:10 #000000 H:75 S:69 B:0
彩度 #bbfa00 H:75 S:100 B:98 #c2fa19 H:75 S:90 B:98 #c8fa32 H:75 S:80 B:98 #cefa4b H:75 S:70 B:98 #d4fa64 H:75 S:60 B:98 #dbfa7d H:75 S:50 B:98 #e1fa96 H:75 S:40 B:98 #e7faaf H:75 S:30 B:98 #edfac8 H:75 S:20 B:98 #f4fae1 H:75 S:10 B:98 #fafafa H:75 S:0 B:98
補色 #4d79fa H:225 S:69 B:98 #794dfa H:255 S:69 B:98 #cf4dfa H:285 S:69 B:98
類似色 #fa794d H:15 S:69 B:98 #faa44d H:30 S:69 B:98 #facf4d H:45 S:69 B:98 #fafa4d H:60 S:69 B:98 #cffa4d H:75 S:69 B:98 #a4fa4d H:90 S:69 B:98 #79fa4d H:105 S:69 B:98 #4dfa4d H:120 S:69 B:98 #4dfa79 H:135 S:69 B:98

#cffa4dの配色パターン