#cee6eb

Hexadecimal Color Code

R:206 G:230 B:235

H:190 S:12 B:92

L*:89.72 a*:-6.89 b*:-5.1

C:23% M:5% Y:9% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ebcece H:360 S:12 B:92 #ebced3 H:350 S:12 B:92 #ebced8 H:340 S:12 B:92 #ebcedd H:330 S:12 B:92 #ebcee1 H:320 S:12 B:92 #ebcee6 H:310 S:12 B:92 #ebceeb H:300 S:12 B:92 #e6ceeb H:290 S:12 B:92 #e1ceeb H:280 S:12 B:92 #ddceeb H:270 S:12 B:92 #d8ceeb H:260 S:12 B:92 #d3ceeb H:250 S:12 B:92 #ceceeb H:240 S:12 B:92 #ced3eb H:230 S:12 B:92 #ced8eb H:220 S:12 B:92 #ceddeb H:210 S:12 B:92 #cee1eb H:200 S:12 B:92 #cee6eb H:190 S:12 B:92 #ceebeb H:180 S:12 B:92 #ceebe6 H:170 S:12 B:92 #ceebe1 H:160 S:12 B:92 #ceebdd H:150 S:12 B:92 #ceebd8 H:140 S:12 B:92 #ceebd3 H:130 S:12 B:92 #ceebce H:120 S:12 B:92 #d3ebce H:110 S:12 B:92 #d8ebce H:100 S:12 B:92 #ddebce H:90 S:12 B:92 #e1ebce H:80 S:12 B:92 #e6ebce H:70 S:12 B:92 #ebebce H:60 S:12 B:92 #ebe6ce H:50 S:12 B:92 #ebe1ce H:40 S:12 B:92 #ebddce H:30 S:12 B:92 #ebd8ce H:20 S:12 B:92 #ebd3ce H:10 S:12 B:92 #ebcece H:0 S:12 B:92
明度 #e0faff H:190 S:12 B:100 #cae1e6 H:190 S:12 B:90 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #9dafb3 H:190 S:12 B:70 #879699 H:190 S:12 B:60 #707d80 H:190 S:12 B:50 #5a6466 H:190 S:12 B:40 #434b4d H:190 S:12 B:30 #2d3233 H:190 S:12 B:20 #16191a H:190 S:12 B:10 #000000 H:190 S:12 B:0
彩度 #00c4eb H:190 S:100 B:92 #17c7eb H:190 S:90 B:92 #2fcbeb H:190 S:80 B:92 #46cfeb H:190 S:70 B:92 #5ed3eb H:190 S:60 B:92 #75d7eb H:190 S:50 B:92 #8ddbeb H:190 S:40 B:92 #a4dfeb H:190 S:30 B:92 #bce3eb H:190 S:20 B:92 #d3e7eb H:190 S:10 B:92 #ebebeb H:190 S:0 B:92
補色 #ebced8 H:340 S:12 B:92 #ebd3ce H:10 S:12 B:92 #ebe1ce H:40 S:12 B:92
類似色 #ceebd3 H:130 S:12 B:92 #ceebda H:145 S:12 B:92 #ceebe1 H:160 S:12 B:92 #ceebe8 H:175 S:12 B:92 #cee6eb H:190 S:12 B:92 #cedfeb H:205 S:12 B:92 #ced8eb H:220 S:12 B:92 #ced1eb H:235 S:12 B:92 #d3ceeb H:250 S:12 B:92

#cee6ebの配色パターン