#ccd9ce

Hexadecimal Color Code

R:204 G:217 B:206

H:129 S:6 B:85

L*:85.46 a*:-6.39 b*:3.91

C:24% M:11% Y:21% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #d9cccc H:360 S:6 B:85 #d9ccce H:350 S:6 B:85 #d9ccd0 H:340 S:6 B:85 #d9ccd2 H:330 S:6 B:85 #d9ccd4 H:320 S:6 B:85 #d9ccd7 H:310 S:6 B:85 #d9ccd9 H:300 S:6 B:85 #d7ccd9 H:290 S:6 B:85 #d4ccd9 H:280 S:6 B:85 #d2ccd9 H:270 S:6 B:85 #d0ccd9 H:260 S:6 B:85 #ceccd9 H:250 S:6 B:85 #ccccd9 H:240 S:6 B:85 #ccced9 H:230 S:6 B:85 #ccd0d9 H:220 S:6 B:85 #ccd2d9 H:210 S:6 B:85 #ccd4d9 H:200 S:6 B:85 #ccd7d9 H:190 S:6 B:85 #ccd9d9 H:180 S:6 B:85 #ccd9d7 H:170 S:6 B:85 #ccd9d4 H:160 S:6 B:85 #ccd9d2 H:150 S:6 B:85 #ccd9d0 H:140 S:6 B:85 #ccd9ce H:130 S:6 B:85 #ccd9cc H:120 S:6 B:85 #ced9cc H:110 S:6 B:85 #d0d9cc H:100 S:6 B:85 #d2d9cc H:90 S:6 B:85 #d4d9cc H:80 S:6 B:85 #d7d9cc H:70 S:6 B:85 #d9d9cc H:60 S:6 B:85 #d9d7cc H:50 S:6 B:85 #d9d4cc H:40 S:6 B:85 #d9d2cc H:30 S:6 B:85 #d9d0cc H:20 S:6 B:85 #d9cecc H:10 S:6 B:85 #d9cccc H:0 S:6 B:85
明度 #f0fff2 H:129 S:6 B:100 #d8e6da H:129 S:6 B:90 #c0ccc2 H:129 S:6 B:80 #a8b3a9 H:129 S:6 B:70 #909991 H:129 S:6 B:60 #788079 H:129 S:6 B:50 #606661 H:129 S:6 B:40 #484d49 H:129 S:6 B:30 #303330 H:129 S:6 B:20 #181a18 H:129 S:6 B:10 #000000 H:129 S:6 B:0
彩度 #00d921 H:129 S:100 B:85 #16d933 H:129 S:90 B:85 #2bd945 H:129 S:80 B:85 #41d958 H:129 S:70 B:85 #57d96a H:129 S:60 B:85 #6cd97d H:129 S:50 B:85 #82d98f H:129 S:40 B:85 #98d9a1 H:129 S:30 B:85 #add9b4 H:129 S:20 B:85 #c3d9c6 H:129 S:10 B:85 #d9d9d9 H:129 S:0 B:85
補色 #d4ccd9 H:279 S:6 B:85 #d9ccd7 H:309 S:6 B:85 #d9ccd0 H:339 S:6 B:85
類似色 #d7d9cc H:69 S:6 B:85 #d4d9cc H:84 S:6 B:85 #d0d9cc H:99 S:6 B:85 #cdd9cc H:114 S:6 B:85 #ccd9ce H:129 S:6 B:85 #ccd9d1 H:144 S:6 B:85 #ccd9d4 H:159 S:6 B:85 #ccd9d7 H:174 S:6 B:85 #ccd7d9 H:189 S:6 B:85

#ccd9ceの配色パターン