#c96586

Hexadecimal Color Code

R:201 G:101 B:134

H:340 S:50 B:79

L*:55.53 a*:43.25 b*:0.32

C:26% M:72% Y:30% K:0%

鈍い赤紫系の色

色相 #c96565 H:360 S:50 B:79 #c96576 H:350 S:50 B:79 #c96586 H:340 S:50 B:79 #c96597 H:330 S:50 B:79 #c965a8 H:320 S:50 B:79 #c965b9 H:310 S:50 B:79 #c965c9 H:300 S:50 B:79 #b965c9 H:290 S:50 B:79 #a865c9 H:280 S:50 B:79 #9765c9 H:270 S:50 B:79 #8665c9 H:260 S:50 B:79 #7665c9 H:250 S:50 B:79 #6565c9 H:240 S:50 B:79 #6576c9 H:230 S:50 B:79 #6586c9 H:220 S:50 B:79 #6597c9 H:210 S:50 B:79 #65a8c9 H:200 S:50 B:79 #65b9c9 H:190 S:50 B:79 #65c9c9 H:180 S:50 B:79 #65c9b9 H:170 S:50 B:79 #65c9a8 H:160 S:50 B:79 #65c997 H:150 S:50 B:79 #65c986 H:140 S:50 B:79 #65c976 H:130 S:50 B:79 #65c965 H:120 S:50 B:79 #76c965 H:110 S:50 B:79 #86c965 H:100 S:50 B:79 #97c965 H:90 S:50 B:79 #a8c965 H:80 S:50 B:79 #b9c965 H:70 S:50 B:79 #c9c965 H:60 S:50 B:79 #c9b965 H:50 S:50 B:79 #c9a865 H:40 S:50 B:79 #c99765 H:30 S:50 B:79 #c98665 H:20 S:50 B:79 #c97665 H:10 S:50 B:79 #c96565 H:0 S:50 B:79
明度 #ff80aa H:340 S:50 B:100 #e67399 H:340 S:50 B:90 #cc6688 H:340 S:50 B:80 #b35977 H:340 S:50 B:70 #994d66 H:340 S:50 B:60 #804055 H:340 S:50 B:50 #663344 H:340 S:50 B:40 #4d2633 H:340 S:50 B:30 #331a22 H:340 S:50 B:20 #1a0d11 H:340 S:50 B:10 #000000 H:340 S:50 B:0
彩度 #c90043 H:340 S:100 B:79 #c91451 H:340 S:90 B:79 #c9285e H:340 S:80 B:79 #c93c6b H:340 S:70 B:79 #c95179 H:340 S:60 B:79 #c96586 H:340 S:50 B:79 #c97994 H:340 S:40 B:79 #c98da1 H:340 S:30 B:79 #c9a1af H:340 S:20 B:79 #c9b5bc H:340 S:10 B:79 #c9c9c9 H:340 S:0 B:79
補色 #65c976 H:130 S:50 B:79 #65c9a8 H:160 S:50 B:79 #65b9c9 H:190 S:50 B:79
類似色 #a865c9 H:280 S:50 B:79 #c165c9 H:295 S:50 B:79 #c965b9 H:310 S:50 B:79 #c9659f H:325 S:50 B:79 #c96586 H:340 S:50 B:79 #c9656d H:355 S:50 B:79 #c97665 H:10 S:50 B:79 #c98f65 H:25 S:50 B:79 #c9a865 H:40 S:50 B:79

#c96586の配色パターン