#c1cc43

Hexadecimal Color Code

R:193 G:204 B:67

H:65 S:67 B:80

L*:79 a*:-20.94 b*:63.91

C:33% M:13% Y:83% K:0%

深い黄緑系の色

色相 #cc4343 H:360 S:67 B:80 #cc435a H:350 S:67 B:80 #cc4371 H:340 S:67 B:80 #cc4388 H:330 S:67 B:80 #cc439e H:320 S:67 B:80 #cc43b5 H:310 S:67 B:80 #cc43cc H:300 S:67 B:80 #b543cc H:290 S:67 B:80 #9e43cc H:280 S:67 B:80 #8843cc H:270 S:67 B:80 #7143cc H:260 S:67 B:80 #5a43cc H:250 S:67 B:80 #4343cc H:240 S:67 B:80 #435acc H:230 S:67 B:80 #4371cc H:220 S:67 B:80 #4388cc H:210 S:67 B:80 #439ecc H:200 S:67 B:80 #43b5cc H:190 S:67 B:80 #43cccc H:180 S:67 B:80 #43ccb5 H:170 S:67 B:80 #43cc9e H:160 S:67 B:80 #43cc88 H:150 S:67 B:80 #43cc71 H:140 S:67 B:80 #43cc5a H:130 S:67 B:80 #43cc43 H:120 S:67 B:80 #5acc43 H:110 S:67 B:80 #71cc43 H:100 S:67 B:80 #88cc43 H:90 S:67 B:80 #9ecc43 H:80 S:67 B:80 #b5cc43 H:70 S:67 B:80 #cccc43 H:60 S:67 B:80 #ccb543 H:50 S:67 B:80 #cc9e43 H:40 S:67 B:80 #cc8843 H:30 S:67 B:80 #cc7143 H:20 S:67 B:80 #cc5a43 H:10 S:67 B:80 #cc4343 H:0 S:67 B:80
明度 #f1ff54 H:65 S:67 B:100 #d9e64c H:65 S:67 B:90 #c1cc43 H:65 S:67 B:80 #a9b33b H:65 S:67 B:70 #909932 H:65 S:67 B:60 #78802a H:65 S:67 B:50 #606622 H:65 S:67 B:40 #484d19 H:65 S:67 B:30 #303311 H:65 S:67 B:20 #181a08 H:65 S:67 B:10 #000000 H:65 S:67 B:0
彩度 #bbcc00 H:65 S:100 B:80 #bdcc14 H:65 S:90 B:80 #becc29 H:65 S:80 B:80 #c0cc3d H:65 S:70 B:80 #c2cc52 H:65 S:60 B:80 #c4cc66 H:65 S:50 B:80 #c5cc7a H:65 S:40 B:80 #c7cc8f H:65 S:30 B:80 #c9cca3 H:65 S:20 B:80 #caccb8 H:65 S:10 B:80 #cccccc H:65 S:0 B:80
補色 #437ccc H:215 S:67 B:80 #4f43cc H:245 S:67 B:80 #9343cc H:275 S:67 B:80
類似色 #cc4f43 H:5 S:67 B:80 #cc7143 H:20 S:67 B:80 #cc9343 H:35 S:67 B:80 #ccb543 H:50 S:67 B:80 #c1cc43 H:65 S:67 B:80 #9ecc43 H:80 S:67 B:80 #7ccc43 H:95 S:67 B:80 #5acc43 H:110 S:67 B:80 #43cc4f H:125 S:67 B:80

#c1cc43の配色パターン