#bec2c4

Hexadecimal Color Code

R:190 G:194 B:196

H:200 S:3 B:77

L*:78.17 a*:-1 b*:-1.48

C:29% M:21% Y:20% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #c4bebe H:360 S:3 B:77 #c4bebf H:350 S:3 B:77 #c4bec0 H:340 S:3 B:77 #c4bec1 H:330 S:3 B:77 #c4bec2 H:320 S:3 B:77 #c4bec3 H:310 S:3 B:77 #c4bec4 H:300 S:3 B:77 #c3bec4 H:290 S:3 B:77 #c2bec4 H:280 S:3 B:77 #c1bec4 H:270 S:3 B:77 #c0bec4 H:260 S:3 B:77 #bfbec4 H:250 S:3 B:77 #bebec4 H:240 S:3 B:77 #bebfc4 H:230 S:3 B:77 #bec0c4 H:220 S:3 B:77 #bec1c4 H:210 S:3 B:77 #bec2c4 H:200 S:3 B:77 #bec3c4 H:190 S:3 B:77 #bec4c4 H:180 S:3 B:77 #bec4c3 H:170 S:3 B:77 #bec4c2 H:160 S:3 B:77 #bec4c1 H:150 S:3 B:77 #bec4c0 H:140 S:3 B:77 #bec4bf H:130 S:3 B:77 #bec4be H:120 S:3 B:77 #bfc4be H:110 S:3 B:77 #c0c4be H:100 S:3 B:77 #c1c4be H:90 S:3 B:77 #c2c4be H:80 S:3 B:77 #c3c4be H:70 S:3 B:77 #c4c4be H:60 S:3 B:77 #c4c3be H:50 S:3 B:77 #c4c2be H:40 S:3 B:77 #c4c1be H:30 S:3 B:77 #c4c0be H:20 S:3 B:77 #c4bfbe H:10 S:3 B:77 #c4bebe H:0 S:3 B:77
明度 #f7fcff H:200 S:3 B:100 #dfe3e6 H:200 S:3 B:90 #c6cacc H:200 S:3 B:80 #adb1b3 H:200 S:3 B:70 #949799 H:200 S:3 B:60 #7c7e80 H:200 S:3 B:50 #636566 H:200 S:3 B:40 #4a4c4d H:200 S:3 B:30 #313233 H:200 S:3 B:20 #19191a H:200 S:3 B:10 #000000 H:200 S:3 B:0
彩度 #0083c4 H:200 S:100 B:77 #1489c4 H:200 S:90 B:77 #2790c4 H:200 S:80 B:77 #3b97c4 H:200 S:70 B:77 #4f9dc4 H:200 S:60 B:77 #62a4c4 H:200 S:50 B:77 #76aac4 H:200 S:40 B:77 #89b1c4 H:200 S:30 B:77 #9db7c4 H:200 S:20 B:77 #b1bec4 H:200 S:10 B:77 #c4c4c4 H:200 S:0 B:77
補色 #c4bebf H:350 S:3 B:77 #c4c0be H:20 S:3 B:77 #c4c3be H:50 S:3 B:77
類似色 #bec4c0 H:140 S:3 B:77 #bec4c2 H:155 S:3 B:77 #bec4c3 H:170 S:3 B:77 #bec4c4 H:185 S:3 B:77 #bec2c4 H:200 S:3 B:77 #bec1c4 H:215 S:3 B:77 #bebfc4 H:230 S:3 B:77 #bfbec4 H:245 S:3 B:77 #c0bec4 H:260 S:3 B:77

#bec2c4の配色パターン