#bdddd4

Hexadecimal Color Code

R:189 G:221 B:212

H:163 S:14 B:87

L*:85.64 a*:-12.28 b*:0.87

C:31% M:5% Y:21% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #debfbf H:360 S:14 B:87 #debfc4 H:350 S:14 B:87 #debfc9 H:340 S:14 B:87 #debfce H:330 S:14 B:87 #debfd3 H:320 S:14 B:87 #debfd9 H:310 S:14 B:87 #debfde H:300 S:14 B:87 #d9bfde H:290 S:14 B:87 #d3bfde H:280 S:14 B:87 #cebfde H:270 S:14 B:87 #c9bfde H:260 S:14 B:87 #c4bfde H:250 S:14 B:87 #bfbfde H:240 S:14 B:87 #bfc4de H:230 S:14 B:87 #bfc9de H:220 S:14 B:87 #bfcede H:210 S:14 B:87 #bfd3de H:200 S:14 B:87 #bfd9de H:190 S:14 B:87 #bfdede H:180 S:14 B:87 #bfded9 H:170 S:14 B:87 #bfded3 H:160 S:14 B:87 #bfdece H:150 S:14 B:87 #bfdec9 H:140 S:14 B:87 #bfdec4 H:130 S:14 B:87 #bfdebf H:120 S:14 B:87 #c4debf H:110 S:14 B:87 #c9debf H:100 S:14 B:87 #cedebf H:90 S:14 B:87 #d3debf H:80 S:14 B:87 #d9debf H:70 S:14 B:87 #dedebf H:60 S:14 B:87 #ded9bf H:50 S:14 B:87 #ded3bf H:40 S:14 B:87 #decebf H:30 S:14 B:87 #dec9bf H:20 S:14 B:87 #dec4bf H:10 S:14 B:87 #debfbf H:0 S:14 B:87
明度 #dbfff5 H:163 S:14 B:100 #c5e6dc H:163 S:14 B:90 #afccc4 H:163 S:14 B:80 #9ab3ab H:163 S:14 B:70 #849993 H:163 S:14 B:60 #6e807a H:163 S:14 B:50 #586662 H:163 S:14 B:40 #424d49 H:163 S:14 B:30 #2c3331 H:163 S:14 B:20 #161a18 H:163 S:14 B:10 #000000 H:163 S:14 B:0
彩度 #00de9f H:163 S:100 B:87 #16dea5 H:163 S:90 B:87 #2cdeac H:163 S:80 B:87 #43deb2 H:163 S:70 B:87 #59deb8 H:163 S:60 B:87 #6fdebe H:163 S:50 B:87 #85dec5 H:163 S:40 B:87 #9bdecb H:163 S:30 B:87 #b1ded1 H:163 S:20 B:87 #c8ded8 H:163 S:10 B:87 #dedede H:163 S:0 B:87
補色 #debfd7 H:313 S:14 B:87 #debfc8 H:343 S:14 B:87 #dec6bf H:13 S:14 B:87
類似色 #c8debf H:103 S:14 B:87 #c0debf H:118 S:14 B:87 #bfdec6 H:133 S:14 B:87 #bfdecd H:148 S:14 B:87 #bfded5 H:163 S:14 B:87 #bfdedd H:178 S:14 B:87 #bfd7de H:193 S:14 B:87 #bfcfde H:208 S:14 B:87 #bfc8de H:223 S:14 B:87

#bdddd4の配色パターン