#bd978f

Hexadecimal Color Code

R:189 G:151 B:143

H:10 S:24 B:74

L*:65.69 a*:12.96 b*:9.61

C:31% M:45% Y:39% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #bd8f8f H:360 S:24 B:74 #bd8f97 H:350 S:24 B:74 #bd8f9f H:340 S:24 B:74 #bd8fa6 H:330 S:24 B:74 #bd8fae H:320 S:24 B:74 #bd8fb5 H:310 S:24 B:74 #bd8fbd H:300 S:24 B:74 #b58fbd H:290 S:24 B:74 #ae8fbd H:280 S:24 B:74 #a68fbd H:270 S:24 B:74 #9f8fbd H:260 S:24 B:74 #978fbd H:250 S:24 B:74 #8f8fbd H:240 S:24 B:74 #8f97bd H:230 S:24 B:74 #8f9fbd H:220 S:24 B:74 #8fa6bd H:210 S:24 B:74 #8faebd H:200 S:24 B:74 #8fb5bd H:190 S:24 B:74 #8fbdbd H:180 S:24 B:74 #8fbdb5 H:170 S:24 B:74 #8fbdae H:160 S:24 B:74 #8fbda6 H:150 S:24 B:74 #8fbd9f H:140 S:24 B:74 #8fbd97 H:130 S:24 B:74 #8fbd8f H:120 S:24 B:74 #97bd8f H:110 S:24 B:74 #9fbd8f H:100 S:24 B:74 #a6bd8f H:90 S:24 B:74 #aebd8f H:80 S:24 B:74 #b5bd8f H:70 S:24 B:74 #bdbd8f H:60 S:24 B:74 #bdb58f H:50 S:24 B:74 #bdae8f H:40 S:24 B:74 #bda68f H:30 S:24 B:74 #bd9f8f H:20 S:24 B:74 #bd978f H:10 S:24 B:74 #bd8f8f H:0 S:24 B:74
明度 #ffccc2 H:10 S:24 B:100 #e6b8ae H:10 S:24 B:90 #cca39b H:10 S:24 B:80 #b38f88 H:10 S:24 B:70 #997a74 H:10 S:24 B:60 #806661 H:10 S:24 B:50 #66524e H:10 S:24 B:40 #4d3d3a H:10 S:24 B:30 #332927 H:10 S:24 B:20 #1a1413 H:10 S:24 B:10 #000000 H:10 S:24 B:0
彩度 #bd1f00 H:10 S:100 B:74 #bd2f13 H:10 S:90 B:74 #bd3f26 H:10 S:80 B:74 #bd4f39 H:10 S:70 B:74 #bd5e4b H:10 S:60 B:74 #bd6e5e H:10 S:50 B:74 #bd7e71 H:10 S:40 B:74 #bd8e84 H:10 S:30 B:74 #bd9d97 H:10 S:20 B:74 #bdadaa H:10 S:10 B:74 #bdbdbd H:10 S:0 B:74
補色 #8fbdae H:160 S:24 B:74 #8fb5bd H:190 S:24 B:74 #8f9fbd H:220 S:24 B:74
類似色 #bdb58f H:50 S:24 B:74 #bdaa8f H:35 S:24 B:74 #bd9f8f H:20 S:24 B:74 #bd938f H:5 S:24 B:74 #bd978f H:10 S:24 B:74 #bda28f H:25 S:24 B:74 #bdae8f H:40 S:24 B:74 #bdb98f H:55 S:24 B:74 #b5bd8f H:70 S:24 B:74

#bd978fの配色パターン