#b8dbd5

Hexadecimal Color Code

R:184 G:219 B:213

H:170 S:16 B:86

L*:84.82 a*:-12.66 b*:-0.89

C:33% M:6% Y:20% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #dbb8b8 H:360 S:16 B:86 #dbb8be H:350 S:16 B:86 #dbb8c4 H:340 S:16 B:86 #dbb8ca H:330 S:16 B:86 #dbb8d0 H:320 S:16 B:86 #dbb8d5 H:310 S:16 B:86 #dbb8db H:300 S:16 B:86 #d5b8db H:290 S:16 B:86 #d0b8db H:280 S:16 B:86 #cab8db H:270 S:16 B:86 #c4b8db H:260 S:16 B:86 #beb8db H:250 S:16 B:86 #b8b8db H:240 S:16 B:86 #b8bedb H:230 S:16 B:86 #b8c4db H:220 S:16 B:86 #b8cadb H:210 S:16 B:86 #b8d0db H:200 S:16 B:86 #b8d5db H:190 S:16 B:86 #b8dbdb H:180 S:16 B:86 #b8dbd5 H:170 S:16 B:86 #b8dbd0 H:160 S:16 B:86 #b8dbca H:150 S:16 B:86 #b8dbc4 H:140 S:16 B:86 #b8dbbe H:130 S:16 B:86 #b8dbb8 H:120 S:16 B:86 #bedbb8 H:110 S:16 B:86 #c4dbb8 H:100 S:16 B:86 #cadbb8 H:90 S:16 B:86 #d0dbb8 H:80 S:16 B:86 #d5dbb8 H:70 S:16 B:86 #dbdbb8 H:60 S:16 B:86 #dbd5b8 H:50 S:16 B:86 #dbd0b8 H:40 S:16 B:86 #dbcab8 H:30 S:16 B:86 #dbc4b8 H:20 S:16 B:86 #dbbeb8 H:10 S:16 B:86 #dbb8b8 H:0 S:16 B:86
明度 #d6fff8 H:170 S:16 B:100 #c1e6df H:170 S:16 B:90 #abccc7 H:170 S:16 B:80 #96b3ae H:170 S:16 B:70 #819995 H:170 S:16 B:60 #6b807c H:170 S:16 B:50 #566663 H:170 S:16 B:40 #404d4a H:170 S:16 B:30 #2b3332 H:170 S:16 B:20 #151a19 H:170 S:16 B:10 #000000 H:170 S:16 B:0
彩度 #00dbb7 H:170 S:100 B:86 #16dbba H:170 S:90 B:86 #2cdbbe H:170 S:80 B:86 #42dbc2 H:170 S:70 B:86 #58dbc5 H:170 S:60 B:86 #6edbc9 H:170 S:50 B:86 #84dbcd H:170 S:40 B:86 #9adbd0 H:170 S:30 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #dbdbdb H:170 S:0 B:86
補色 #dbb8d0 H:320 S:16 B:86 #dbb8be H:350 S:16 B:86 #dbc4b8 H:20 S:16 B:86
類似色 #bedbb8 H:110 S:16 B:86 #b8dbbb H:125 S:16 B:86 #b8dbc4 H:140 S:16 B:86 #b8dbcd H:155 S:16 B:86 #b8dbd5 H:170 S:16 B:86 #b8d8db H:185 S:16 B:86 #b8d0db H:200 S:16 B:86 #b8c7db H:215 S:16 B:86 #b8bedb H:230 S:16 B:86

#b8dbd5の配色パターン