#b566ff

Hexadecimal Color Code

R:181 G:102 B:255

H:271 S:60 B:100

L*:58.55 a*:59.05 b*:-64.23

C:53% M:63% Y:0% K:0%

軽い紫系の色

色相 #ff6666 H:360 S:60 B:100 #ff6680 H:350 S:60 B:100 #ff6699 H:340 S:60 B:100 #ff66b3 H:330 S:60 B:100 #ff66cc H:320 S:60 B:100 #ff66e6 H:310 S:60 B:100 #ff66ff H:300 S:60 B:100 #e666ff H:290 S:60 B:100 #cc66ff H:280 S:60 B:100 #b366ff H:270 S:60 B:100 #9966ff H:260 S:60 B:100 #8066ff H:250 S:60 B:100 #6666ff H:240 S:60 B:100 #6680ff H:230 S:60 B:100 #6699ff H:220 S:60 B:100 #66b3ff H:210 S:60 B:100 #66ccff H:200 S:60 B:100 #66e6ff H:190 S:60 B:100 #66ffff H:180 S:60 B:100 #66ffe6 H:170 S:60 B:100 #66ffcc H:160 S:60 B:100 #66ffb3 H:150 S:60 B:100 #66ff99 H:140 S:60 B:100 #66ff80 H:130 S:60 B:100 #66ff66 H:120 S:60 B:100 #80ff66 H:110 S:60 B:100 #99ff66 H:100 S:60 B:100 #b3ff66 H:90 S:60 B:100 #ccff66 H:80 S:60 B:100 #e6ff66 H:70 S:60 B:100 #ffff66 H:60 S:60 B:100 #ffe666 H:50 S:60 B:100 #ffcc66 H:40 S:60 B:100 #ffb366 H:30 S:60 B:100 #ff9966 H:20 S:60 B:100 #ff8066 H:10 S:60 B:100 #ff6666 H:0 S:60 B:100
明度 #b566ff H:271 S:60 B:100 #a35ce6 H:271 S:60 B:90 #9152cc H:271 S:60 B:80 #7f47b3 H:271 S:60 B:70 #6d3d99 H:271 S:60 B:60 #5b3380 H:271 S:60 B:50 #482966 H:271 S:60 B:40 #361f4d H:271 S:60 B:30 #241433 H:271 S:60 B:20 #120a1a H:271 S:60 B:10 #000000 H:271 S:60 B:0
彩度 #8400ff H:271 S:100 B:100 #901aff H:271 S:90 B:100 #9c33ff H:271 S:80 B:100 #a94dff H:271 S:70 B:100 #b566ff H:271 S:60 B:100 #c180ff H:271 S:50 B:100 #ce99ff H:271 S:40 B:100 #dab3ff H:271 S:30 B:100 #e6ccff H:271 S:20 B:100 #f3e6ff H:271 S:10 B:100 #ffffff H:271 S:0 B:100
補色 #fcff66 H:61 S:60 B:100 #b0ff66 H:91 S:60 B:100 #66ff69 H:121 S:60 B:100
類似色 #66b0ff H:211 S:60 B:100 #668aff H:226 S:60 B:100 #6966ff H:241 S:60 B:100 #8f66ff H:256 S:60 B:100 #b566ff H:271 S:60 B:100 #db66ff H:286 S:60 B:100 #ff66fc H:301 S:60 B:100 #ff66d6 H:316 S:60 B:100 #ff66b0 H:331 S:60 B:100

#b566ffの配色パターン