#b3bdb2

Hexadecimal Color Code

R:179 G:189 B:178

H:115 S:6 B:74

L*:75.57 a*:-5.51 b*:4.36

C:35% M:22% Y:30% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #bdb1b1 H:360 S:6 B:74 #bdb1b3 H:350 S:6 B:74 #bdb1b5 H:340 S:6 B:74 #bdb1b7 H:330 S:6 B:74 #bdb1b9 H:320 S:6 B:74 #bdb1bb H:310 S:6 B:74 #bdb1bd H:300 S:6 B:74 #bbb1bd H:290 S:6 B:74 #b9b1bd H:280 S:6 B:74 #b7b1bd H:270 S:6 B:74 #b5b1bd H:260 S:6 B:74 #b3b1bd H:250 S:6 B:74 #b1b1bd H:240 S:6 B:74 #b1b3bd H:230 S:6 B:74 #b1b5bd H:220 S:6 B:74 #b1b7bd H:210 S:6 B:74 #b1b9bd H:200 S:6 B:74 #b1bbbd H:190 S:6 B:74 #b1bdbd H:180 S:6 B:74 #b1bdbb H:170 S:6 B:74 #b1bdb9 H:160 S:6 B:74 #b1bdb7 H:150 S:6 B:74 #b1bdb5 H:140 S:6 B:74 #b1bdb3 H:130 S:6 B:74 #b1bdb1 H:120 S:6 B:74 #b3bdb1 H:110 S:6 B:74 #b5bdb1 H:100 S:6 B:74 #b7bdb1 H:90 S:6 B:74 #b9bdb1 H:80 S:6 B:74 #bbbdb1 H:70 S:6 B:74 #bdbdb1 H:60 S:6 B:74 #bdbbb1 H:50 S:6 B:74 #bdb9b1 H:40 S:6 B:74 #bdb7b1 H:30 S:6 B:74 #bdb5b1 H:20 S:6 B:74 #bdb3b1 H:10 S:6 B:74 #bdb1b1 H:0 S:6 B:74
明度 #f1fff0 H:115 S:6 B:100 #d9e6d8 H:115 S:6 B:90 #c1ccc0 H:115 S:6 B:80 #a9b3a8 H:115 S:6 B:70 #919990 H:115 S:6 B:60 #788078 H:115 S:6 B:50 #606660 H:115 S:6 B:40 #484d48 H:115 S:6 B:30 #303330 H:115 S:6 B:20 #181a18 H:115 S:6 B:10 #000000 H:115 S:6 B:0
彩度 #10bd00 H:115 S:100 B:74 #21bd13 H:115 S:90 B:74 #32bd26 H:115 S:80 B:74 #44bd39 H:115 S:70 B:74 #55bd4b H:115 S:60 B:74 #66bd5e H:115 S:50 B:74 #78bd71 H:115 S:40 B:74 #89bd84 H:115 S:30 B:74 #9abd97 H:115 S:20 B:74 #abbdaa H:115 S:10 B:74 #bdbdbd H:115 S:0 B:74
補色 #b6b1bd H:265 S:6 B:74 #bcb1bd H:295 S:6 B:74 #bdb1b8 H:325 S:6 B:74
類似色 #bdbcb1 H:55 S:6 B:74 #bbbdb1 H:70 S:6 B:74 #b8bdb1 H:85 S:6 B:74 #b5bdb1 H:100 S:6 B:74 #b2bdb1 H:115 S:6 B:74 #b1bdb3 H:130 S:6 B:74 #b1bdb6 H:145 S:6 B:74 #b1bdb9 H:160 S:6 B:74 #b1bdbc H:175 S:6 B:74

#b3bdb2の配色パターン