#b1b9bd

Hexadecimal Color Code

R:177 G:185 B:189

H:200 S:6 B:74

L*:74.64 a*:-1.99 b*:-2.98

C:35% M:24% Y:23% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #bdb1b1 H:360 S:6 B:74 #bdb1b3 H:350 S:6 B:74 #bdb1b5 H:340 S:6 B:74 #bdb1b7 H:330 S:6 B:74 #bdb1b9 H:320 S:6 B:74 #bdb1bb H:310 S:6 B:74 #bdb1bd H:300 S:6 B:74 #bbb1bd H:290 S:6 B:74 #b9b1bd H:280 S:6 B:74 #b7b1bd H:270 S:6 B:74 #b5b1bd H:260 S:6 B:74 #b3b1bd H:250 S:6 B:74 #b1b1bd H:240 S:6 B:74 #b1b3bd H:230 S:6 B:74 #b1b5bd H:220 S:6 B:74 #b1b7bd H:210 S:6 B:74 #b1b9bd H:200 S:6 B:74 #b1bbbd H:190 S:6 B:74 #b1bdbd H:180 S:6 B:74 #b1bdbb H:170 S:6 B:74 #b1bdb9 H:160 S:6 B:74 #b1bdb7 H:150 S:6 B:74 #b1bdb5 H:140 S:6 B:74 #b1bdb3 H:130 S:6 B:74 #b1bdb1 H:120 S:6 B:74 #b3bdb1 H:110 S:6 B:74 #b5bdb1 H:100 S:6 B:74 #b7bdb1 H:90 S:6 B:74 #b9bdb1 H:80 S:6 B:74 #bbbdb1 H:70 S:6 B:74 #bdbdb1 H:60 S:6 B:74 #bdbbb1 H:50 S:6 B:74 #bdb9b1 H:40 S:6 B:74 #bdb7b1 H:30 S:6 B:74 #bdb5b1 H:20 S:6 B:74 #bdb3b1 H:10 S:6 B:74 #bdb1b1 H:0 S:6 B:74
明度 #f0faff H:200 S:6 B:100 #d8e1e6 H:200 S:6 B:90 #c0c8cc H:200 S:6 B:80 #a8afb3 H:200 S:6 B:70 #909699 H:200 S:6 B:60 #787d80 H:200 S:6 B:50 #606466 H:200 S:6 B:40 #484b4d H:200 S:6 B:30 #303233 H:200 S:6 B:20 #18191a H:200 S:6 B:10 #000000 H:200 S:6 B:0
彩度 #007ebd H:200 S:100 B:74 #1384bd H:200 S:90 B:74 #268abd H:200 S:80 B:74 #3991bd H:200 S:70 B:74 #4b97bd H:200 S:60 B:74 #5e9dbd H:200 S:50 B:74 #71a4bd H:200 S:40 B:74 #84aabd H:200 S:30 B:74 #97b0bd H:200 S:20 B:74 #aab6bd H:200 S:10 B:74 #bdbdbd H:200 S:0 B:74
補色 #bdb1b3 H:350 S:6 B:74 #bdb5b1 H:20 S:6 B:74 #bdbbb1 H:50 S:6 B:74
類似色 #b1bdb5 H:140 S:6 B:74 #b1bdb8 H:155 S:6 B:74 #b1bdbb H:170 S:6 B:74 #b1bcbd H:185 S:6 B:74 #b1b9bd H:200 S:6 B:74 #b1b6bd H:215 S:6 B:74 #b1b3bd H:230 S:6 B:74 #b2b1bd H:245 S:6 B:74 #b5b1bd H:260 S:6 B:74

#b1b9bdの配色パターン